افکارنیوز گوناگون 4

اقتصادنیوز گوناگون 4

رکنا گوناگون 2

مشرق نیوز اجتماعی 8

مشرق نیوز اجتماعی 4

رکنا گوناگون 4

خبرآنلاین چندرسانه ای 10

راهبرد معاصر گوناگون 3

فرارو بین‌الملل 1

مشرق نیوز اجتماعی 5

ایتنا فناوری 10

افکارنیوز گوناگون 5

اقتصادنیوز گوناگون 5

اقتصادنیوز گوناگون 7

رکنا گوناگون 3

مشرق نیوز اجتماعی 5

اقتصادنیوز گوناگون 1

مشرق نیوز اجتماعی 2

فرارو بین‌الملل 13

مشرق نیوز اجتماعی 0

آفتاب نیوز حوادث 9

افکارنیوز گوناگون 2

فرارو بین‌الملل 7

ایران اکونومیست سلامت 14

سینا فناوری 4