رکنا گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

دانا ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز چندرسانه ای 0

مهر فوتبال داخلی 0

دانا ورزشی 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 1

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

ایرنا ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

آفتاب نیوز چندرسانه ای 0

ایسنا ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

خبرآنلاین چندرسانه ای 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

ایرنا ورزشی 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

راهبرد معاصر گوناگون 0

ایرنا ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 0

رکنا گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

ایرنا ورزشی 0

آفتاب نیوز ورزش بانوان 0

افکارنیوز گوناگون 0

مهر فوتبال داخلی 1

مهر ورزش بانوان 0

دانا ورزشی 0

ایرنا ورزش بانوان 0

ایرنا ورزشی 0

ایرنا ورزش بانوان 0

ایسنا ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

مهر فوتبال داخلی 1

مهر ورزش بانوان 0

دانا ورزشی 0

ایرنا ورزش بانوان 0