بنکر اقتصادی 7

راهبرد معاصر حوادث 3

بنکر اقتصادی 1

رکنا گوناگون 4

بنکر اقتصادی 1

دنیای اقتصاد فرهنگی و هنری 1

رکنا گوناگون 5

آفتاب نیوز حوادث 80

فرارو اجتماعی 11

خبرآنلاین چندرسانه ای 3

پارسینه چندرسانه ای 4

خبرآنلاین اجتماعی 0

خبرآنلاین اجتماعی 1

بنکر اقتصادی 5

فرارو اجتماعی 5

بنکر اقتصادی 3

رکنا گوناگون 1

باشگاه خبرنگاران فناوری 4

دنیای اقتصاد فرهنگی و هنری 8

سیمرغ گوناگون 9