باشگاه خبرنگاران هوافضا 10

گجت نیوز هوافضا 60

زومیت هوافضا 41

همشهری هوافضا 112

رکنا هوافضا 76

ایتنا هوافضا 103

تقریب هوافضا 182

نواندیش هوافضا 448

فرادید هوافضا 82

مهر هوافضا 72

باشگاه خبرنگاران هوافضا 55

برنا هوافضا 66

ایلنا هوافضا 108

باشگاه خبرنگاران هوافضا 74

عصرایران هوافضا 96

ایرنا هوافضا 98

گجت نیوز هوافضا 184

باشگاه خبرنگاران هوافضا 66

باشگاه خبرنگاران هوافضا 66

آفتاب نیوز هوافضا 205

باشگاه خبرنگاران هوافضا 286

مهر هوافضا 180

گجت نیوز هوافضا 169