دانا وزنه‌برداری 2

باشگاه خبرنگاران وزنه‌برداری 3

دانا وزنه‌برداری 10

راهبرد معاصر وزنه‌برداری 8

ایسنا وزنه‌برداری 1

پارسینه وزنه‌برداری 0

ایسنا وزنه‌برداری 8

دولت وزنه‌برداری 4

باشگاه خبرنگاران وزنه‌برداری 3

باشگاه خبرنگاران وزنه‌برداری 0

مهر وزنه‌برداری 3

ایران اکونومیست وزنه‌برداری 5

دانا وزنه‌برداری 2

صداوسیما وزنه‌برداری 7

ایسنا وزنه‌برداری 4

روزنو وزنه‌برداری 6

باشگاه خبرنگاران وزنه‌برداری 6

باشگاه خبرنگاران وزنه‌برداری 2

افکارنیوز وزنه‌برداری 3

مهر وزنه‌برداری 1

دانا وزنه‌برداری 5

آریا وزنه‌برداری 1

ایسنا وزنه‌برداری 8

باشگاه خبرنگاران وزنه‌برداری 6

باشگاه خبرنگاران وزنه‌برداری 6