خبرآنلاین چندرسانه ای 3

خبرآنلاین انتخابات 9

خبرآنلاین انتخابات 6

ایرنا اصفهان 3

ایرنا خراسان جنوبی 0

ایرنا مازندران 13

ایرنا سمنان 1

ایرنا کرمانشاه 5

ایسنا خراسان رضوی 0

ایرنا ایلام 2

فرارو سیاسی 3

ایرنا انتخابات 4

ایرنا همدان 0

ایرنا مرکزی 2

ایرنا اقتصادی 3

ایسنا خراسان شمالی 2

ایرنا خراسان رضوی 7

ایرنا آذربایجان غربی 5

ایرنا مازندران 1

ایرنا آذربایجان غربی 8