به گزارش تسنیم به نقل از کانال دوازدهم تلویزیون رژیم اسرائیل، نتایج انتخابات روز دوشنبه دوم مارس(12 اسفند) به این شرح است:

لیکود: 37 کرسی

کاحول-لاوان(آبی سفید): 33 کرسی

ائتلاف کار-گیشر- میرتز: 7 کرسی

شاس: 9 کرسی

یهدودت هتورا: 7 کرسی

یسرائیل بیتینو: 6 کرسی

راستگرا: 7 کرسی

فهرست مشترک عربی: 14 کرسی

عوتسما یهودیت: هیچ کرسی کسب نکرد.

این نتایج نشان می دهد که اردوگاه راستگرایان به ریاست نتانیاهو به 60 کرسی و اردوگاه چپ میانه عرب به 54 کرسی دست یافته است و البته حزب آویگدور لیبرمن با 6 کرسی خود را مستقل از این دو اردوگاه قرار داده است.