سلام به علاقمندان به بافتنی

یکی از یقه هایی که کاربرد زیادی در بافتنی دارد،یقه گرد است .در لباسهایی که از بالا به پایین بافته می شوند(از یقه) و لباسهایی که از پایین به بالا بافته می شوند، می توان یقه گرد بافت.

لباس از بالا یعنی از یقه را قبلا آموزش داده ایم.حالا می خواهیم یقه گرد را در لباس جلوبسته که از پایین بافته میشود،آموزش دهیم پس با ما همراه باشید.

بازی یقه به خود شما بستگی دارد .معمولا دو سوم ارتفاع حلقه را که بافتید،یقه را باز میکنید.(یقه گرد با بازی معمولی)

بنابراین وقتی به قسمتی از بافت رسیدید که می خواهید یقه را گرد کرده و ببافید،به این ترتیب عمل کنید.

طریقه بافت یقه گرد:

مرحله اول:

ابتدا تعداد دانه ها را نصف کنید.مثلا تعداد دانه های شما ۹۰ تا است .نصف آن می شود ۴۵ تا .

۱) از ابتدای رج شروع کرده و ۴۰ دانه را ببافید و ۵ دانه را نبافته در میل نگه دارید.برگردید و رج پشت را ببافید.

۳) از ابتدای رج شروع کنید و ۳۶ دانه را ببافید و ۴ دانه را نبافته در میل نگه دارید. تا اینجا ۹ دانه در میل دارید.رج پشت را ببافید.

نکته :در صورتی که بخواهید می توانید این دانه های نبافته را در یک نخ یامیل جداگانه یا سنجاق قفلی نگه دارید.

۵) از ابتدای رج شروع به بافت کنید و در انتها ۳ دانه را نبافته نگه دارید و رج پشت را ببافید.

۷) از ابتدای رج شروع به بافت کنید و در انتها ۲ دانه را نبافته نگه دارید و رج پشت را ببافید.

۹) از ابتدای رج ببافید و در انتها ۱ دانه را نبافته نگه دارید و رج پشت را ببافید.

در رجهای ۱۵،۱۳،۱۱ هم یک دانه را در انتها نگه دارید.

به این ترتیب شما در یک سمت،۵-۴-۳-۲-۱-۱-۱-۱ دانه را نبافتید البته می توانید تعداد دانه های یکی را تا ۵ یا ۶ دانه هم نگه دارید.

نکته:اگر حلقه آستین شما هنوز به اندازه لازم نرسیده می توانید ۳ سانت ببافید و سپس سرشانه را کور کنید یا دانه های یکی را یک رج در میان کم کنید تا ارتفاع حلقه آستین بیشتر شود.

سپس به سرشانه که رسیدید،در ۲یا ۳ مرحله سرشانه را کور کنید.یک دانه آخر را که لبه یقه است در میل نگه دارید.

تا اینجا شما نصف یقه را بافته اید و باید نصفه دوم را هم دقیقا مثل نیمه اول ببافید و دانه های یقه را نگه دارید.

نکته:در روش دیگر شما می توانید دانه ها را کور کنید و در آخر دوباره از لبه یقه دانه بگیرید .

وقتی بافت شما کامل شد و پشت لباس را هم بافتید ،همه دانه ها را در میل قرار داده و کشباف می بافید.

نکته:درپشت لباس شما باید دیرتر یقه را باز کنید.به همین خاطر باید تعداد دانه های سرشانه جلو را در نظر بگیریدو درقسمت پشت همان تعداد را از دو طرف بافت کم کنید.تعداد دانه هایی که در وسط می ماند ،می توانید یک باره کور کنید یا در میل نگه دارید و چند رج ببافید تا به حد سرشانه جلو برسید،مثل شکل زیر

یا می توانید مثل یقه جلو به مرور کم کنید.به این خاطر باید تعداد دانه های اولیه را در وسط بیشتر در نظر بگیریدتا زودتر به انتهای کار برسید مثلا اگر تعداد دانه های اولیه یقه جلو ،۱۰ دانه است برای پشت باید ۲۰ تا ۲۵ دانه در نظر بگیرید و بعد ۴- ۳- ۲- ۱ کم کنید تا گرد شود.تقریبا مثل شکل زیر.

نکته:اگر خواستید یقه گودتر شود ،تعداد دانه های یکی را بیشتر در میل نگه داریدمثلا به جای ۴ تا یکی ،۵ یا ۶ تا یکی نگه دارید یا کور کنید.. اگر خواستیدیقه پهن تر شودبه تعداد دانه هایی که اول کم می کنید،اضافه کنید.مثلا به جای ۵ تادانه ، ۶ یا ۷ تا دانه در وسط نگه داریدیا کور کنید.

برای بچه ها تعداد دانه هایی که اول نگه می داری کمتر باشد مثلا ۴-۳-۲-۱-۱-۱

در شکل زیر یک نمونه بافت را می بینید البته در این نمونه دانه ها کور شده.به یقه جلو و پشت توجه کنید.

در نمونه زیر دانه ها در میل نگه داشته شده.قسمت جلوی لباس.

مرحله دوم:

در این مرحله بایددانه هارا که نگه داشته ایم ،هم قسمت جلو و هم پشت را در میل گرد قرار داده و کشباف ببافیم.

از دانه های یک سمت سرشانه شروع می کنیم و همه دانه ها را در میل می گیریم تا دوباره به همان سرشانه برسیم .از همانجا یک نخ به پشت کار گره بزنید و شروع به بافت یک زیر و یک رو کنید.(اگر گرد بافی بلد باشید می توانید یقه را بدون درز ببافید)

نکته مهم:بین دانه هایی که در میل نگه داشته بودید فاصله هایی افتاده (چون یک رج می بافید و در رج بعد دوباره دانه نگه می دارید) شما باید این فاصله ها را با گرفتن دانه ی اضافه پر کنید.

برای اینکار وقتی به جایی که فاصله افتاده رسیدید ،از بین دو دانه یک نخ بگیرید و روی میل قرار دهید و طوری ببافید که سوراخ نیفتد.

برای یقه گرد ۳ سانتی اگر بخواهید دولا کنید ،۷ سانت ببافید و سپس شل کور کنید و به پشت برگردانده و لبه یقه را طوری که جمع نشود بدوزید .اگر جمع شود از سر پایین نمی رود و تنگ می شود.

برای یقه اسکی ۱۲ سانت ببافید.

برای یقه معمولی هم به اندازه دلخواه ببافید و کور کنید.

اگر بخواهید پشت و جلو یقه گرد باز باشد هردو را از یکجا شروع کنید و به یک اندازه دانه کم کنید.

در نمونه زیر چون مدل بافت طوری است که لبه ها جمع نمی شود ،دور یقه را کشباف نبافته.

در مدل زیر ،دور یقه را نبافته بلکه از یک روش دوخت و قلاب بافی برای زیباترشدن یقه استفاده کرده.

شما می توانید دور یقه را قلاب بافی کنید.

موفق باشید.