سلام به همه عزیزان همراه .یکی از سوالاتی که مکرر پرسیده می شود این است:چندتا دانه سر بیاندازم؟

در تمام سایتها و پیجهای بافتنی این سوالی متداول است و بارها هم توضیح داده می شود ولی برای افراد تازه کار این سوال همیشه مطرح است،خصوصا وقتی فرد مورد نظر که می خواهند برایش لباس ببافند در دسترس نیست (مثل لباس سیسمونی)

در قسمت اول طریقه محاسبه ،نکاتی گفته شد.در اینجا توضیحاتی بیشتر و تکمیلی می دهیم به این امید که برای همیشه این مشکل حل شود.

۱) بهترین روش برای محاسبه دانه ها استفاده از سانتی متر است.

۲)اگر کاموا از نظر ضخامت متوسط است یعنی روی لیبل کاموا،شماره میل را ۴٫۵ تا ۶ نوشته ،هر ۲ دانه ۱ سانت می شود.برای پولیور جلو بسته،پهلوی چپ تا راست شخص مورد نظر را اندازه گرفته و عدد بدست آمده را دوبرابر کنید تعداد دانه ها بدست می آید.

مثلا اگر عدد بدست آمده ۵۰ سانتی متر است ، ۱۰۰ دانه سر بیاندازید.

اگر کاموا نازکتر باشد،یعنی روی لیبل شماره میل را ۳ تا ۴٫۵ نوشته باشد،به تعداد دانه های بدست آمده،۱۰ دانه اضافه کنید.یعنی به جای ۱۰۰ تا ۱۱۰ تا دانه سر بیاندازید.هرچه کاموا نازکتر باشد،۱۰ تا ۱۰ تا به دانه ها اضافه می شود.

اگر ضخامت کاموا بیشتر بودیعنی شماره میل ۶ به بالا درج شده بود،۵ دانه کمتر سر می اندازیم .مثلا با میل شماره ۶ ،به جای ۱۰۰تا ۹۵ تا و با میل شماره (۶٫۵) ۹۰ تا و با میل شماره( ۷ )،۸۵ تا سر می اندازیم.

برای لباس جلو باز اندازه گرفته شده از پهلوی راست تا چپ را دوبرابر نمی کنیم.بله همان عدد بدست آمده را + ۶ تا ۸ دانه می کنیم که برای سجاف جلو است مثلا ۵۰+۶ = ۵۶ دانه برای هر سمت جلو .

نکته:برای ژاکت جلوباز یا مانتو ،لازم است اندازه را ۲ تا ۳ سانت گشادتر در نظر بگیرید.

نکته :عموما پشت لباس را ۵ تا ۱۰ دانه کوچکتر می بافند.

۳)توجه به لیبل روی کاموا.

روی لیبل کاموا مشخصاتی نوشته شده که به بافت ما کمک می کند. سایز میل و مربع مقیاس از آن جمله است.در شکل زیر اندازه میل مناسب برای این کاموا بین ۳و۴ ذکر شده و مربع مقیاس نشان می دهد که اگر ۲۳ دانه سر انداخته و ۳۱ رج ببافید،یک مربع ۱۰*۱۰ سانت خواهید داشت که در واقع ما بیشتر با همان تعدادی که در پایین مربع نوشته شده کار داریم.در اینج دیگر لزومی ندارد که ما خودمان مربع مقیاس ببافیم و می توانیم از همین استفاده کنیم.

اما اگر این مربع مقیاس روی لیبل کاموا نبود باید خودمان ۱۰ تا ۲۰ دانه سر انداخته و همان مدل مورد نظرمان را ببافیم و سپس از این فرمول برای بدست آوردن تعداد دانه ها استفاده کنیم.

فرمول :تعداد دانه های نمونه ضربدر سایز مورد نظر ،تقسیم بر عرض نمونه

مثلا اگر اندازه ای که گرفته ایم ۵۰ سانت است و تعداد دانه های نمونه ۱۵ دانه و عرض بدست آمده در نمونه ۶ سانت ،

۵۰*۱۵ =۷۵۰ تقسیم بر ۶ می شود ۱۲۵ دانه باید سربیاندازیم.

اگر می خواهید لباسی ببافید که فرد مورد نظر در دسترس نیست مثلا برای سیسمونی ، باید از جدول های اندازه گیری استفاده کنید.که همه اندازه ها را به سانتی متر داده و شما باید با روش گفته شده به تعداد دانه برسید.

وقتی با استفاده از این جدول ها یک نمونه لباس ببافید،اندازه دستتان می آید و نمونه های بعدی را با اطوینان بیشتری می بافید.

اینهم یک نمونه جدول با جزئیات بیشتر.با کلیک روی آن می توانید جدول را بزرگتر ببینید.

و یک نمونه برای نوزاد.که اندازه ها به سانتی متر و اینچ آمده.در بالای جدول ،سن نوزاد ذکر شده.

نکته: برای کلاه اندازه دور سر را ۳ سانت کمتر بگیرید مثلا اگر دور سر ۴۶ سانت است منهای ۳ کنید که می شود ۴۳ سانت .چون موقع بافت کمی گشاد می شود مگر اینکه مدل در نظر گرفته شده جزئ مدلهای خیلی جمع شونده باشد،در اینصورت بین ۱ تا ۳ سانت کم کنید.

اگر بخواهید لباس نوزاد را از یقه ببافید ،می توانید از اندازه های زیر استفاده کنید.این اندازه ها تجربی است.باز تاکید می کنم که سایز نخ و مدل و سفت یا شل بافتن در اندازه موثر است.

۰ تا ۳ ماه ۶۸ دانه

۴ تا ۸ ماه ۸۴ دانه

۸ تا ۱۲ ماه ۹۴ دانه

۱ تا ۲ سال ۱۰۴ دانه

۳ تا ۴ سال ۱۲۸ دانه

۵ تا ۶ سال ۱۴۰ دانه

۶ تا ۸ سال ۱۵۲ دانه

یک نمونه بافت را با اندازه گیری های داده شده می بینید.

اندازه های داده شده روی الگو به ترتیب برای ۱۸،۱۲،۹،۶،۳ ماه است.

با کلیک روی عکس آنرا بزرگتر می بینید.

کمی تفاوت در اندازه ها وجود دارد.

البته باز هم باید بگویم که هر هنری نیاز به تمرین دارد و با تمرین کم کم همه اندازه ها را یاد می گیرید.

امید که بتوانید سیسمونی های زیبایی ببافید.

موفق باشید.