در این نوشته از بخش تعبیر خواب پرتال دلبرانه قصد داریم تعبیر خواب کلاغ را درج نماییم.

دیدن کلاغ در خواب می تواند حالت های مختلفی داشته باشد که در ادامه به آن میپردازیم.

در این مطلب شما میتوانید انواع تعبیر خواب در رابطه با این موضع را از نظران معبران مختلف مطالعه نمایید

با ما همراه باشید….

تعبیر خواب کلاغ | دیدن کلاغ در حال پرواز و کلاغ سیاه و سفید

دیدن خواب کلاغ نشانه چیست؟

تعبیر و معنی کلاغ در خواب

کلاغ ها در خواب می توانند علامت خوبی داشته باشند.

دیدن کلاغ در خواب می‌تواند معنی بد را نیز بدهد و بستگی به جزئیات دیگر در خواب فرد دارد اما دیدن این حیوانات زیاد رایج نخواهند بود.

کلاغ ها در خواب سمبل مرگ، تغییر زندگی، بدشانسی،

شومی و خبرهای بد اما هوش و جسارت نیز می باشند و گاهی اوقات نیز سمبل جرم و جنایت نیز هستند.

کلاغ ها در زندگی واقعی معمولا به پرندگان شوم معروف هستند که بسیاری از افراد از آنها می‌ترسند.

خواب دیدن در مورد کلاغ معمولاً سمبل احساسات، ترس‌ها، استرس، مریضی و مشکلاتی در سلامتی فرد است.

این خواب اغلب نشان دهنده مواجه شدن با مرگ در آینده نزدیک می باشد.

این خواب ها معمولاً نشان دهنده دریافت اخبار بد در مورد مرگ شخصی و گاهی اوقات پیش گویی از مرگ خود فرد خواب بیننده دارد.

این خواب ها گاهی اوقات سمبل سختی‌ها در زندگی است که در آینده نزدیک برای شما به وجود می‌آید.

ممکن است درگیر جریان‌هایی در زندگی شوید که باعث استرس و ناراحتی شما می شود.

کلاغ در خواب گاهی اوقات علامت خوبی دارد و نشاندهنده نیاز شما برای یادگیری چیزهای جدید در زندگی است.

کلاغ ها همچنین نشان دهنده زنگی قابل تغییر می باشند و می‌تواند نشان‌دهنده تغییرات اصلی در زندگی فرد باشند.

کلاغ ها یکی از باهوش ترین پرنده ها هستند که می توان از روی پرواز آنها به هوش بالای آنها پی برد.

این خواب همچنین نشان دهنده این است که باید به حس و شعور ذاتی خود اعتماد داشته باشیم.

معنی و تعبیر کلاغ در خواب

تعبیر خواب کلاغ به طور کلی و عمومی

کلاغ در خواب به طور عمومی. اگر در خواب کلاغی را مشاهده کردید،

این خواب نشان دهنده روابط شما با شخصی می باشد که احتمالاً برپایه جذابیت فیزیکی بنا شده و هیچ احساس و عاطفه خاصی در آن وجود ندارد.

تعبیر خواب یک کلاغ

خواب دیدن در مورد یک کلاغ به تنهایی. اگر در خواب فقط یک کلاغ را مشاهده کردید، چنین خوابی نشان دهنده کوته فکری شما می باشد.

تعبیر خواب گروهی از کلاغ ها

خواب دیدن در مورد گروهی از کلاغ ها. اگر در خواب گروهی از کلاغ ها را مشاهده کردید،

چنین خوابی نشان دهنده این است که شما به راحتی از دیگران تاثیر می‌گیرید و مایل هستید که احساسات خود را از آنها پنهان کنید.

تعبیر خواب دسته های کلاغ در آسمان

خواب دیدن در مورد دسته های کلاغ در آسمان. اگر در خواب دسته های کلاغ را در آسمان مشاهده کردید،

چنین خوابی معمولاً علامت بدی دارد و نشان دهنده مرگ فردی در خانواده یا اشخاص نزدیک می باشد که به مراسم ختم او دعوت خواهید شد.

تعبیر خواب کلاغ در کنار شما

خواب دیدن در مورد کلاغ در کنار شما. اگر در خواب مشاهده کردید که کلاغ در کنار شما ایستاده،

چنین خوابی نشان دهنده این است که شما توانایی کامل برای گرفتن تصمیمات شخصی را ندارید.

تعبیر خواب کلاغ گریان

خواب دیدن در مورد کلاغ گریان. اگر در خواب کلاغی را مشاهده کردید که صدای او شبیه گریه بود،

چنین خوابی علامت بدی دارد و نشان دهنده مرگ می باشد.

تعبیر خواب تعقیب شدن توسط کلاغ

خواب دیدن در مورد تعقیب شدن توسط کلاغ. اگر در خواب مشاهده کردید که کلاغی شما را تعقیب می‌کرد،

چنین خوابی نشان دهنده ارتکاب جرم یا چیزهای بدی در زندگی است که احتمالاً از طریق قانونی و کارما مجازات خواهد شد.

تعبیر خواب تعقیب کردن یک کلاغ

خواب تعقیب کردن یک کلاغ. اگر در خواب دیدید که خودتان در حال تعقیب یک کلاغ هستید،

چنین خوابی نشان دهنده چیزهایی باید در زندگی است که باید نسبت به آنها آگاهی پیدا کنید.

تعبیر خواب کلاغ در حال پرواز

پرواز کردن کلاغ در خواب. اگر در خواب دیدید که کلاغی در حال پرواز بود،

چنین خوابی نشان دهنده فرصت‌ها و تغییرات بزرگ در زندگی است که در آینده نزدیک آنها را تجربه می کنید.

گاهی اوقات نشان دهنده انتقال به مکانی در آینده نزدیک می باشد.

تعبیر خواب پرواز کردن کلاغ به سمت بالا و پایی

خواب دیدن در مورد پرواز کردن کلاغ به سمت بالا. اگر در خواب مشاهده کردید که کلاغی به سمت بالا پرواز می کند،

چنین خوابی نشان دهنده مشکلاتی است که به زودی می توانید از پس آن ها بر بیایید.

خواب دیدن در مورد پرواز کردن کلاغ به سمت پایین. اگر در خواب کلاغ را مشاهده کردید که به سمت پایین پرواز می کند،

چنین خوابی نشان دهنده چیزهای بدی است که به زودی در زندگی شما رخ می دهد.

تعبیر خواب چرخیدن کلاغ دور خودش

خواب دیدن در مورد پرواز کردن کلاغ به حالت دایره ای. اگر در خواب مشاهده کردید که کلاغ به صورت دایره ای به دور خودش میچرخد،

چنین خوابی نشان دهنده اتفاق بد می باشد.

اگر کلاغ ها به صورت دایره وار دور خانه ای می گشتند و شما آن خانه را می شناختید، احتمالا اتفاقات بدی در آن منزل رخ خواهد داد.

تعبیر خواب دزدی کردن کلاغ

خواب دیدن در مورد کلاغی که چیزی را می دزدد. اگر در خواب کلاغی را مشاهده کردید که در حال دزدیدن چیزی از شما یا شخص دیگری بود،

چنین خوابی نشان دهنده این است که در زندگی با درگیری هایی مواجه می‌شوید که باعث نگرانی شما می شود.

این خواب همچنین به شما هشدار می دهد که باید توجه خود را در تمام جنبه های زندگی افزایش دهید.

تعبیر خواب تعدادی کلاغ روی درخت

خواب دیدن در مورد تعدادی کلاغ روی درخت. اگر در خواب گروهی از کلاغ ها را روی درخت مشاهده کردید،

چنین خوابی نشان دهنده این است که با افراد خانواده دور هم جمع خواهد شد

و می توانید مسائل مهمی را با یکدیگر در میان بگذارید و تصمیمات مهم را اتخاذ کنید.

گاهی اوقات این خواب نشان دهنده اخبار مهمی است که روی تمام اعضای خانواده شما تاثیر می‌گذارد.

تعبیر خواب خوردن گوشت کلاغ

خواب دیدن در مورد خوردن گوشت کلاغ. اگر در خواب دیدید که در حال خوردن گوشت کلاغ می باشید،

چنین خوابی علامت خوبی دارد و نشان دهنده شرایط مالی خوبی است که به زودی دچار پیشرفت می شود.

احتمالا ناخواسته از جایی پول دریافت می کنید که اصلل انتظار آن را نداشته اید.

تعبیر خواب لانه کلاغ

خواب دیدن در مورد لانه کلاغ. اگر در خواب لانه کلاغ روی درخت مشاهده کردید،

چنین خوابی نشان دهنده این است که شخصی به شما کمک می‌کند که اصلاً انتظارش را نداشتید.

از طرفی شاید خودتان مجبور باشید که به شخص دیگری کمک کنید.

این خواب همچنین نشان دهنده مشکلاتی در روابط می‌باشد که دلیل آن کمبود تعهد و وفاداری است .

تعبیر خواب خراب کردن لانه کلاغ

خواب دیدن در مورد خراب کردن لانه کلاغ. اگر در خواب دیدید که لانه کلاغ را خراب کردید،

چنین خوابی به شما پیشنهاد می کند که پروژه‌هایی را که اخیراً شروع کرده اید را به اتمام برسانید یا کامل آنها را نادیده بگیرید.

زیرا در نهایت باعث شکست شما می شود. گاهی اوقات این خواب نشان دهنده درگیری با سختی های زندگی می باشد.

تعبیر خواب دور کردن کلاغ از خود

خواب دیدن در مورد دور کردن کلاغ. اگر در خواب دیدید که از کلاغ ترسیدید و خودتان را از او دور کردید،

چنین خوابی نشان دهنده کشف چیز های گمشده می باشد.

شما باید توجه کافی به اطراف خود داشته باشید تا بتوانید از ناامیدی های آینده جلوگیری کنید.

تعبیر خواب تلاش برای گرفتن کلاغ

خواب دیدن در مورد تلاش برای گرفتن کلاغ. اگر در خواب دیدید که در حال تلاش برای گرفتن کلاغ هستید،

چنین خوابی علامت این است که شما به راحتی می توانید از پس مشکلات بربیایید.

تعبیر خواب گرفتن کلاغ

خواب دیدن در مورد گرفتن کلاغ. اگر در خواب دیدید که کلاغی را گرفتید، چنین خوابی علامت خوبی دارد و نشان دهنده این است که شما به راحتی خودتان را از خطر دور می کنید.

تعبیر خواب کلاغ زخمی

خواب دیدن در مورد کلاغ زخمی. اگر در خواب یک کلاغ زخمی را مشاهده کردید،

چنین خوابی نشان دهنده مشکلات در خانواده و روابط شما با شخصی می باشد.

گاهی اوقات این خواب نشان دهنده مخالفت هایی است که بین شما و شریک عاطفیتان به وجود می‌آید.

تعبیر خواب کشتن کلاغ

خواب دیدن در مورد کشتن یک کلاغ. اگر در خواب کشتن یک کلاغ را مشاهده کردید،

چنین خوابی نشان دهنده مواجه شدن با مشکلات زندگی است که در نهایت با موفقیت از پس آن ها بر می آیید.

تعبیر خواب کلاغ از دیدگاه حضرت یوسف نبی (ع)

دیدن زاغ وکلاغ مرد دروغگویی که به وی اظهار دوستی کند.

تعبیر خواب کلاغ از دیدگاه محمد ابن سیرین

دیدن کلاغ، دلیل بر مردی فاسق بود. اگر بیند که کلاغی داشت، دلیل که او را با چنین مردی صحبت کند.

زاغ درخواب، دیدن مردی فاسق بددین و دروغگوی است در کارها.

اگر بیند زاغی فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل است که با کسی بدین صفت به کار باطل فریفته گردد.

تعبیر خواب کلاغ از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

کلاغ در خواب های ما شوم و بد یمن نیست اما از جمله پرندگانی است که دیدنش خوب شناخته نشده.

صدای کلاغ خبر از غربت و تنهائی و غم و اندوه است. اگر صدای کلاغ را بشنوید و خودش را نبینید نشان آن است که کسی پشت سر شما بد می گوید.

اگر در خواب صدای کلاغ های بسیاری را بشنوید ولی آن ها رانبینید به غربت و تنهائی دچار می گردید.

اگر در خواب ببینید کلاغی بر شاخه درخت یا بام خانه شما نشسته در صورتی که احساس کنید آن درخت و آن خانه به شما تعلق دارد خبری ناراحت کننده به شما می رسد.

اگر در خواب ببینید گوشت کلاغ می خورید مال حرام بدست می آورید که خود شما به ناروا بودن آن معترف هستید.

اگر در خواب ببینید کلاغی را کشتید دشمن یاوه گوئی را از خود می رانید

و اگر ببینید کلاغی را در قفس نگه داشته اید جلوی دهان بد گوئی را گرفته اید.

زاغ در خواب انسانی است بد که خلاف می‌کند، دروغ می‌گوید و کار زشت انجام می‌دهد و این اعمال را دوست می‌دارد

و بر مبنای طینت و فطرت خویش بدی می‌کند و نه روی محاسبه و دوراندیشی و در نظر گرفتن سود و زیان کارهایی که انجام می‌دهد.

اگر دیدید که زاغ یا کلاغی بر بام خانه شما نشسته خبری بد به شما می‌رسد.

اگر در خواب فقط صدای زاغ یا کلاغ را بشنوید و خودش را نبینید نشان آن است که مردم بدخواه پشت سر شما حرف می‌زنند.

چنان چه در خواب دسته ای از کلاغ‌ها را ببینید که دور از شما روی قلوه سنگ‌های بیابان نشسته‌اند شاهد اجتماع مردمی بد کار می‌شوید

بی آن که با آن‌ها بیامیزید ولی اگر آن زاغ‌ها گرد شما حلقه زدند یا شما به آن‌ها نزدیک شدید با چنان مردمی آشنا می‌شوید که به سودتان نیست.

اگر در خواب دیدید که زاغی چیزی به نوک یا منقار داشت و هنگام پرواز در خانه شما افکند مال دزدی می‌خرید

به هر حال زاغ در خواب انسانی است فاسد و دروغ گو و خلاف کار و سیاه روی و بد دهن

تعبیر خواب کلاغ از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر بیند که زاغی را پوست برکند، دلیل است که با زن غریب زنا کند.

اگر بیند زاغی را بکشت، دلیل است اهل بیت او را مصیبت رسد.

تعبیر خواب کلاغ از دیدگاه جابر مغربیاگر در خواب ببینی کلاغی را معالجه و درمان می‌کنی، یـعـنـی مرد دزدی را نصیحت خواهی کرد.اگر در خواب ببینی در شلوار تو هم کلاغ رفته است و هم قرقاول، یـعـنـی فرزند تو با کنیزت فساد خواهد کرد.اگر خواب ببینی زاغی را به دست آورده‌ای و پنهان نموده‌ای، یـعـنـی به دنبال کارهای بیهوده و باطل , و هوی و هوس خواهی بود .اگر خواب ببینی کلاغی با منقار از خانۀ تو چیزی برداشته است، یـعـنـی شخصی هندو یا فاسق, از خانه تو چیزی میدزدد.تعبیر خواب کلاغ از دیدگاه خالد بن علی بن محد العنبری

دیدن کلاغ در خواب، بر جدا شدن از خویشان و دوستان و غربت و دوری از وطن دلالت دارد

و ممکن است به چیزهای نهفته در داخل زمین و دفن مردگان نیز، تعبیر شود.

تعبیر خواب کلاغ از دیدگاه آنلی بیتون

دیدن زاغ در خواب، علامت آن است که دچار اختلاف و جروبحث خواهید شد.

دیدن کلاغ در خواب ، نشانه اندوه و بدبختی است .

شنیدن غارغار کلاغ در خواب ، علامت آن است که تحت تأثیر حرفهای دیگران ثروت خود را از دست می دهید .

اگر فرد جوانی چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که فریب زنی را خواهد خورد .

دیدن کلاغ مرده در خواب ، نشانه آن است که در آینده نزدیک به بیماری سختی دچار خواهید شد.

تعبیر خواب کلاغ از دیدگاه لوک اویتنهاو

کلاغ : باخت یا گم کردن

که قارقار میکند : بدبختی

ترساندن آن : شخصی قصد کلاشی از شما را دارد

که پرواز میکند : مرگ

تعبیر خواب کلاغ از دیدگاه در سر زمین رویاها

خواب کلاغ : به یک دوره ناکامی وارد می شوید .

کلاغ حرف می زند : مراقب فریب و خیانت باشید

یک کلاغ را می کشید : مراقب دوست دورو باشید

یک کلاغ شما را می آزارد : عذاب

کلاغ شما را می ترساند : ۱- در زندگیتان بیشتر اراده داشته باشید ۲- خطرناکامی بزرگ

صدای کلاغها را می شنوید : ۱- وقایع غیره منتظره ۲- تغییر توام با فریب

تعبیر خواب زاغ

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر در خواب یک زاغ ببینی، تعبیرش کنیزک هندی می‌باشد، ‌‌‌‌‌ ولی اگر در خواب چندین زاغ ببینی تعبیرش لشکر است،

اگر ببینی زاغ‌های زیادی از هوا آمده‌اند و رد می‌شوند، یـعـنـی به اندازه آن زاغ‌ها در آن سرزمین لشکری وارد می‌شود.

اگر ببینی پوست زاغی را کنده‌ای، یـعـنـی با زنی غریب زنا می‌کنی.

اگر ببینی زاغ با تو صحبت می‌کند، یـعـنـی از خبرها مطلع می‌شوی.

اگر ببینی گوشت زاغ می‌خوری، یـعـنـی از مال و اموال مردی فاسق مصرف می‌کنی.

محمد ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر دیدن زاغ، مرد فاسق و دروغگو می‌باشد.

اگر ببینی زاغی را به دست آورده‌ای یا کسی آن را به تو داده است، یـعـنـی با چنین شخصی فریفتۀ کار باطلی می‌شوی.

اگر ببینی زاغی را کشته‌ای، یـعـنـی بر شخصی که گفته شد غلبه می‌کنی او را شکست می‌دهی، ‌‌‌‌‌

اگر ببینی زاغ‌ها در جائی جمع شده‌اند، یـعـنـی در آنجا افراد دزد و فاسق جمع می‌شوند.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی زاغی را به دست آورده‌ای و پنهان نموده‌ای، یـعـنـی به دنبال کارهای بیهوده و باطل و هوی و هوس خواهی بود .

اگر ببینی زاغی را معالجه و درمان می‌کنی، یـعـنـی مرد دزدی را پند و نصیحت خواهی کرد.

اگر ببینی زاغی با منقار از خانۀ تو چیزی برداشته است، یـعـنـی شخصی هندو یا فاسق از خانه تو چیزی میدزدد.

اگر ببینی در شلوار تو هم زاغ رفته است و هم قرقاول، یـعـنـی فرزند تو با کنیزت فساد خواهد کرد.

تعبیر خواب کلی کلاغ

اگر کسی خواب ببیند که کلاغی در کنار او نشسته، آدم بدکرداری همنشین او خواهد شد.

شکار کردن کلاغ یا خوردن گوشت آن در خواب، تعبیرش این است که با ریا و حیله مال و ثروت کسی را از چنگ او خارج خواهد کرد.

شنیدن صدای قار قار کلاغ، خبر از غربت و تنهایی و غم و اندوه است.

اگر صدای کلاغ را بشنوید و خودش را نبینید، نشان آن است که کسی پشت سر شما بد می گوید.

اگر در خواب صدای کلاغ های بسیاری را بشنوید ولی آن ها را نبینید، به غربت و تنهایی دچار می گردید.

اگر در خواب ببینید کلاغی بر شاخه درخت یا بام خانه شما نشسته، در صورتی که احساس کنید آن درخت و آن خانه به شما تعلق دارد، خبری ناراحت کننده به شما می رسد.

اگر در خواب ببینید کلاغی را کشتید، دشمن یاوه گویی را از خود می رانید.

اگر ببینید کلاغی را در قفس نگه داشته اید، جلوی دهان بد گویی را گرفته اید.

تعبیر خواب جوجه کلاغ مرده

اگر کسی خواب جوجه کلاغ مرده ای را ببیند فرزندش دچار بیماری ناعلاج میشود

اگر متاهل باشد این خطر برای زن و فرزندش است و اگر مجرد باشد این خطر دوستان و اشنایان او را تهدید میکند.

تعبیر خواب چرخیدن کلاغ دور خانه

تعبیر خواب چرخیدن کلاغ دور خانه نشانه بدی برای آن خانواده است و مرگ یکی از اعضای آن خانواده را پیش بینی می کند.

تعبیر خواب دیدن کلاغ در خیابان

این خواب نمادی از مشکلات و دشواری هایی است که در آینده ای نزدیک آن ها را تجربه خواهید کرد.

این مشکلات می تواند در زندگی شخصی یا فردی شما ظاهر شود اما بهتر است زیاد نگران نباشید.

شما قادر خواهید بود با موفقیت آن ها را حل کنید و از وخیم تر شدن اوضاع جلوگیری کنید.

ترجمه اختصاصی سایت دلبرانه >> mydreamsymbolism

منابع فارسی : ساعد / پارسی نو / تعبیرستان

🔔 مطالب مرتبط دیگر 🔔

تعبیر خواب کبوتر

تعبیر خواب طاووس

تعبیر خواب خرس

تعبیر خواب اسب سفید زیبا

تعبیر خواب نیش زدن مار

تعبیر خواب عقاب

تعبیر خواب ماهی قرمز

تعبیر خواب گربه