کیفیت هوای تهران قابل‌قبول است


کیفیت هوای تهران قابل‌قبول است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شاخص کیفیت هوا هم اکنون بر روی عدد ۷۷ یعنی در بازه قابل قبول قرار دارد و در ۲۴ ساعت گذشته نیز شاخص کیفیت هوای تهران بر روی عدد ۷۸ و وضع قابل قبول قرار داشت.کیفیت هوا به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود که بر اساس آن...

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شاخص کیفیت هوا هم اکنون بر روی عدد ۷۷ یعنی در بازه قابل قبول قرار دارد و در ۲۴ ساعت گذشته نیز شاخص کیفیت هوای تهران بر روی عدد ۷۸ و وضع قابل قبول قرار داشت.
کیفیت هوا به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود که بر اساس آن از عدد صفر تا ۵۰ در محدوده هوای پاک تعریف می‌شود، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا در محدوده قابل قبول، سالم یا متوسط و از محدوده ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس است.
از ابتدای سال تاکنون شهروندان تهرانی ۸ روز هوای پاک، ۶۰ روز هوای قابل قبول و ۴ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس را تجربه کرده‌اند.بیشترین بازدید یک ساعت گذشته

تصاویر | سریع‌ترین 0 تا 100 خودروهای زمین