رئیس کل محاکم تهران از مجتمع قضایی ارشاد بازدید کرد


رئیس کل محاکم تهران از مجتمع قضایی ارشاد بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما- یحیی جعفری در راستای بازدید‌های میدانی و مستمر از مجتمع‌های قضایی این بار در برنامه‌ای از پیش اعلام نشده از مجتمع قضایی ارشاد بازدید کرد و در نشستی تخصصی در جمع قضات این مجتمع حضور یافت.رئیس کل محاکم تهران در این...

رئیس کل محاکم تهران از مجتمع قضایی ارشاد بازدید کردبه گزارش خبرگزاری صداوسیما- یحیی جعفری در راستای بازدید‌های میدانی و مستمر از مجتمع‌های قضایی این بار در برنامه‌ای از پیش اعلام نشده از مجتمع قضایی ارشاد بازدید کرد و در نشستی تخصصی در جمع قضات این مجتمع حضور یافت.
رئیس کل محاکم تهران در این بازدید گفت، در مجتمع قضایی ارشاد به پروند‌های با موضوع منافی عفت، ناهنجاری‌های اخلاقی، و عفاف و حجاب رسیدگی می‌شود.


در یازدهمین بازدید رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در سال جاری، با هدف ارزیابی میدانی عملکرد کمی و کیفی شعب، پیگیری نظم و انضباط اداری، بررسی نحوه اجرای راهکار‌های کاربردی در جهت بهبود عملکرد و ارائه خدمات، رضایتمندی مراجعان به دستگاه قضایی، پاسخگویی حضوری به مشکلات همکاران قضایی و اداری، تکریم ارباب رجوع و بررسی نقاط قوت و ضعف مجتمع در راستای رسیدن به اهداف مندرج در سند تحول قضایی و برنامه‌های تحولی در مجتمع‌های قضایی تهران، مهدی فلاح مدیر دفتر کل محاکم و رحیمی مدیراداره آمار و فناوری اطلاعات محاکم، یحیی جعفری رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران را همراهی می‌کردند.بیشترین بازدید یک ساعت گذشته

فراخوان جدید برای مشمولان اعزامی 1403