👻 تعبیر خواب روح و ارواح از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


👻 تعبیر خواب روح و ارواح از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب روح و ارواح 👻 تعبیر دیدن روح در خواب به این معنا است که در زندگی از نظر احساسی شرایط بر وفق مراد شما پیش نرفته و رنجیده خاطر شده‌اید. ممکن است در زندگی با مطالبی مواجه هستید که اسباب زحمت و آزار شما باشد. حتی اگر این مسائل...

تعبیر خواب روح و ارواح 👻

تعبیر دیدن روح در خواب به این معنا است که در زندگی از نظر احساسی شرایط بر وفق مراد شما پیش نرفته و رنجیده خاطر شده‌اید. ممکن است در زندگی با مطالبی مواجه هستید که اسباب زحمت و آزار شما باشد. حتی اگر این مسائل بسیار جزئی و کم اهمیت بوده ولی در عین حال تاثیر مخرب خود را بر شما داشته است. عده‌ای معتقدند دیدن این رویا خبر از تنهایی و گوشه‌گیری شما می‌دهد.

هنگامی که در رویا روح را نظاره کنید ممکن است در اجرای پروژه‌ها و طرح‌هایی که مد نظر داشته و برای به سرانجام رسیدن آنها مدت‌های مدید تلاش کرده‌اید، با برخی چالش‌ها و موانع روبرو شوید. برخی از معبرین این رویا را دارای مفهوم خوشایندی ندانسته و احتمال می‌رود پیش از آغاز برنامه‌های مهم و درست زمانی که همه چیز بر طبق روال پیش می‌رود، برخی مشکلات بروز کند.

از منظر حکما و معبران هندی تعبیر دیدن روح در خواب، به منزله آن است که شما نسبت به تندرستی و سلامت جسم و جان والدینتان مضطرب و دلنگران هستید.

دیدن روح در رویا علامتی از مرگ، پایان و انجام کاری بیهوده است. حتی می‌تواند نشان دهنده شخصی باشد که نسبت به امورات مختلف زندگی اش تاثیرگذار نبوده و کار سازنده‌ای از او مشاهده نمی‌شود. البته برخی معتقدند روح نمادی از عواطف و رویدادهای ناخوشایندی است که در دوره‌های پیشین رخ داده و در افکار و ذهن نیمه هوشیار شما تاثیر عمیقی داشته است. به طوری که حتی زمان نیز نتوانسته تا آثار مخرب آن را از ذهن شما کاهش دهد.

عده‌ای مشاهده روح را در خواب تعبیر به معضلات لاینحلی می‌دانند که به علت حل و فصل نشدن آن در دوران پیشین بار منفی بسیاری را در وجود شما داشته است. احتمالاً این مسائل مربوط به رویدادهای ناگواری است که در بین اعضای خانواده رخ داده و مواردی همچون بی‌وفایی، پایان یافتن یک زندگی، جدایی و یا حتی ورشکستگی مالی را شامل شده است. البته ممکن است شما با به یاد آوردن گرفتاری‌هایی که توسط سایر اشخاص برای شما ایجاد شده، باز هم به همان اندازه دچار درد و رنج می‌شوید. در صورتی که در گذشته عزیزی را از دست داده‌اید، احتمالاً فقدان او درد جانکاهی را برای شما ایجاد کرده و حاضر به پذیرش این امر نیستید. در این شرایط ذهن شما در حالتی قرار می‌گیرد که تنها افکار و باورهای دلخواهتان را به شما نمایان می‌کند تا بدین ترتیب متوجه عذاب ناشی از این وضعیت نشوید.

حال برای مشاهده تعبیر خواب تکمیلی خود با تاروت رنگی همراه شوید.

در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

تعابیر بر اساس معبر

یوسف نبی

آنلی بیتون

کتاب سرزمین رویاها

کتاب فرهنگ تفسیر رویا

تعابیر بر اساس موضوع

روح خشمگین

روح شفاف

روح سفید

روح سیاه

روح پدر

روح ثابت

روح مرده

روح ناشناس

ارواح خبیث

تعقیب توسط روح خبیث

تبدیل شدن به روح

لمس کردن روح

کشتن روح

حرکت کردن روح

ترسیدن از روح

آشنایان به شکل روح

روح در دور دست

غیب شدن روح

ارتباط با روح

خلاص شدن از دست روح

جا به جا کردن اشیا توسط روح

دوستی با یک روح

دیدن چندین روح

روح در فاصله دور

خارج شدن روح از بدن

احساس خوب پیش روح ها

👻 تعبیر خواب روح و ارواح از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب ارواح بر‌ اساس نظر معبر 👴

از نظر یوسف نبی

یوسف نبی نقل کرده هنگامی که در خواب نظاره‌گر جدا شدن روح از بدن یک شخص باشید، لازم است تا به درگاه خداوند متعال توبه و استغفار نموده و با مشاهده جابجایی و حرکت آن، حمد و سپاس به درگاه خداوند رحمان را به جا آورید.

از نظر آنلی بیتون

آنلی بیتون معتقد است زمانی که در خواب روح را نظاره کنید، تعبیر نشان دهنده آن است که با برخی مسائل غیر مترقبه روبرو می‌شوید.‌

روح با لباس سفید:

زمانی که در خواب مشاهده کنید یک روح در حالی که جامه‌ای به رنگ سفید بر تن داشته در برابرتان ظاهر شد، بیانگر آن است که برخی از اتفاقات و خطرات صحت و سلامت شخصی از نزدیکان و دوستانتان را تهدید می‌کند.

روح با لباس مشکی:

در صورتی که در رویا متوجه شوید روحی با لباسی مشکی در مقابلتان حضور دارد، به این معناست که از طرف برخی از اطرافیان مورد حیله و خیانت قرار می‌گیرید و بدین ترتیب منافعتان به خطر می‌افتد.

گفتگو با روح:

اگر در خواب خودتان را مشغول گفتگو با یک روح ببینید، به منزله آن است که در امورات و کارهایتان تبعیت از منطق و تعقل حرف اول را زده و با این سبک زندگی در برابر گرفتاری‌ها و نابسامانی‌هایی که امورات شما را تهدید می‌کند، به امنیت می‌رسید.

چنانچه در رویا مشاهده کنید یک روح عبارات و جملاتی را خطاب به شما بیان کرد، بدانید که در دام و خدعه بدخواهان و حسودان قرار می‌گیرید. دیدن این خواب توسط یک خانم بیانگر آن است که با نیرنگی که در آن گرفتار می شود، همسر خود را از دست می دهد.

زنگ زدن درب منزل توسط ارواح:

هنگامی که در خواب ببینید درب منزل شما توسط تعدادی ارواح زنگ زده می‌شود، تعبیر به آن است که مشکلاتی به یکباره در مقابلتان قد علم می‌کند.

حرکت رو در زیر پارچه ای:

خوابی که در آن نظاره‌گر قرار گرفتن و حرکت یک روح در زیر پارچه‌ای باشید، تعبیر به مفهوم آن است که در صورت انجام خطا و قصورات لازم است تا عواطف و تمایلات خود را تحت تسلط خود درآورید.

روح آشنایان یا نزدیکان:

زمانی که در رویا مشاهده کنید روح شخصی از نزدیکان یا آشنایان در محوطه اتاقتان حیران و متحیر بود، بیانگر آن است که در واقعیت یأس و سرگشتگی شما را در کام خود گرفتار کرده است.

چنانچه در رویا روحی متعلق به شخصی از دوستان و یا آشنایان که زنده هستند را نظاره کنید، به این معنا است که منافع شما از جانب یکی از دوستان بدجنس و دغلبازتان تهدید می شود. اگر ببینید که روح مذکور در خواب به شکل درمانده و مستأصل نمایان شد، بدانید که در آینده‌ای نزدیک فرد مذکور دار فانی را وداع خواهد گفت.

جدا شدن روح از بدنتان:

رویایی که در آن مشاهده کنید روح از بدنتان جدا می‌شود، چنین مفهومی دارد که در قبال اوهام و خیالات بی‌اساس ممکن است حیات و زندگی خود را به باد دهید.

روح شخص دیگر:

اگر در خواب متوجه شوید روح که متعلق به شخص دیگری بوده در جسم شما وارد شده بود، تعبیر نشان دهنده آن است که شخص ناشناسی در واقعیت قدم به زندگی شما می‌گذارد. در پی این امر نفع، بهره و آسایش خاطر بر شما حاکم می‌شود.

روح پدر مادر:

هنگامی که در رویا ارواح پدر و مادر خودتان را ببینید نشان دهنده خطراتی است که زندگی شما و منافع‌تان را تهدید می‌کند. توصیه می‌شود در صورت هرگونه شراکت با سایر اشخاص، جانب احتیاط را رعایت کنید.

روح خودتان:

زمانی که در خواب روح خودتان را مشاهده کنید به این معناست که در کنار شخصی عزم سفر کرده و راهی دراز را در پیش می‌گیرید. به طوری که در ایام این سفر همه امید و آرزوهای خود را بر باد داده و اندوه و پریشانی حاصل آن می‌شود.‌

روح در وسط آسمان:

چنانچه در خواب روح شخصی را در وسط آسمان ببینید، تعبیر به مفهوم آن است که به موجب فقدان شخصی از عزیزانتان دچار ناامیدی شده و احساس فلاکت می‌کنید.

حرکت روح با طناب:

خوابی که در آن مشاهده کنید روحی متعلق به یک انسان شریف و پاک توسط یک ریسمان در آسمان به جنبش درآمده، بیانگر آن است که در تحصیل علم و دانش درجات کمال را طی کرده و در اثر آن به طرز حیرت آوری متمول شده و به مال کثیری دست می‌یابید. لاکن در این میان حزن و نگرانی عمیقی در وجودتان حاکم می‌شود.

از نظر کتاب سرزمین رویاها

یک روح با شما حرف میزند:

به این معنا است که افراد بدخواه منافع و داشته‌های شما را به خطر می‌اندازند.

یک روح ظاهر میشود:

به منزله اقبال بلند و طالع نیکی است که در زندگی با شما یار می‌شود.‌

یک روح شما را می ترساند:

ممکن است با قرار گرفتن در مشکلات و مزاحمت‌هایی عرصه بر شما تنگ شود.

شما از روح نمی ترسید:

در برابر ناملایمات و رویدادهای ناخوشایند زندگی، بر مسائل فائق آمده و به پیروزی می‌رسید.

از نظر کتاب فرهنگ تفسیر رویا

شبح و روح را نمادی از خاطرات، احساسات و یا احساس گناهی که ما را تسخیر کرده اند می داند. بخش هایی از هشیاری وسیع تر ناخودآگاه که در تلاش تعامل با ماست، سایه ضربه های روحی گذشته و رویدادهایی که اکنون توان آسیب و تاثیر واقعی بر ما ندارند اما هنوز در الگوهای رفتاری ما نفوذ دارند همگی می توانند به صورت اشباح یا ارواح در خواب های ما مشاهده گردند.

اگر در خواب فقط یک روح شیطانی ببینید:

خوابی که در آن شاهد یک روح خبیث باشید، تعبیر به منزله آن است که موضوع یا رویدادی که در گذشته رخ داده، در حال حاضر نیز اثرات مخرب و منفی خود را بر شما دارد.

رویای مذکور به شما توصیه می‌کند تا این جریان دردناک را در ذهنتان حل و فصل کنید تا به این ترتیب از آثار آزاردهنده و دردآور آن در زندگی خود کاسته و به آرامش رسیده و تسکین یابید.

اگر خود را همراه با یک روح خبیث در خانه تان ببینید:

هنگامی که در خواب مشاهده کنید در داخل منزلتان یک روح شیطانی مقابلتان حضور دارد، تعبیر به این معناست که همواره در مراحل مختلف زندگی مورد پشتیبانی قرار می‌گیرید. این موضوع نشئت گرفته از وجود شخصی در پیرامون شما است که در مواقع لزوم شما را مورد کمک و یاری قرار می‌دهد. حتی ممکن است آن شخص از افراد دور در زندگی شما باشد. هرچند که هیچ چشمداشت و توقعی نسبت به این شخص در ذهن تان نیست، ولی با این وجود او شما را مورد حمایت قرار می‌دهد. برخی نقل کرده‌اند زمانی که در خواب متوجه شوید یک روح قدم به داخل منزل شما گذاشته است نشان دهنده بخت و اقبال بلندی است که از آن برخوردار بوده و در کارها شما را یاری می‌کند.

همچنین این خواب بیانگر آن است که بهتر است اشخاصی که به تازگی آشنا شده‌اید، ارتباطات جدیدی برقرار کرده و اقدام به رفت و آمد کنید. توصیه می‌شود کمی از سوءظن خود نسبت به سایر افراد کاسته و برخورد و رفتار گرمتری را با آنها در پیش بگیرید.

اگر در خواب ببینید که شما در خانه یک روح هستید:

زمانی که در رویا خودتان را در خانه‌ای ببینید که متعلق به یک روح بود، مفهوم خوبی نداشته و تعبیر به آن است که در ایام آتی برخی رویدادهای نه چندان خوش برای شما یا نزدیکانتان ایجاد می شود. لذا پیشنهاد می‌شود با پرداخت صدقه تا حد زیادی از آثار منفی آن بکاهید.

اگر در خواب ببینید که از روح نمی ترسید:

چنانچه در رویا نظاره کنید هیچ دلهره و هراسی نسبت به قرار گرفتن در مقابل یک روح شیطانی ندارید، خوش یمن بوده و بیانگر آن است که در آینده‌ای نزدیک شاهد وقوع رویدادهای دلچسب و لذت بخشی در زندگیتان خواهید بود.

اگر در خواب ببینید که یک روح با شما حرف می زند:

تعبیر خواب که در آن ببینید یک روح شیطانی در برابرتان حاضر بوده و سخنان و عباراتی را به شما بیان می‌کند، بهتر است تا جزئیات و جملاتی که او بر زبان آورده را در ذهنتان مرور کرده و به یاد آورید. این احتمال هست که روح مذکور پیشنهاد و سفارشات کارسازی را به شما ارائه داده که در هنگام بروز سختی و قرار گرفتن در شرایط سخت چگونه جهت حل و فصل آن اقدام کنید. همچنین معنای دیگری که برای رویای مذکور ذکر شده اشاره به اخبار دلنشین و مطلوبی دارد که به زودی از آن مطلع می شوید.

برخی از معبرین در خصوص گفتگو و مکالمه با ارواح نقل کرده‌اند که از طرف اطرافیان مورد حیله و خدعه قرار گرفته و نیرنگی بر شما وارد می‌شود. بهتر است به راحتی دیگران را طرف اطمینان خود قرار نداده و آنها را در جریان اموراتتان نگذارید.

اگر در خواب ببینید که روحی خبیث به شما حمله می کند:

در صورتی که در خواب متوجه شوید یک روح خبیث به سمت شما یورش آورده، ممکن است ترس و اضطراب شما را فرا گرفته و متوحش می‌شوید. با همه این تفاسیر رویای مذکور بیانگر آن است که هیچ رغبت و تمایلی به پذیرش احساساتتان نداشته و سعی در انکار آن دارید. در این میان به علت بروز قصورات و خطایی در گذشته هم اکنون وجدانتان نهیبی به شما وارد کرده و از کرده خود پشیمان هستید. برخی معتقدند دیدن چنین خوابی به منزله کبر و غرور بیش از حدی است که در رفتار و کردار شما جلوه‌گر شده و توصیه می‌شود تا به بازبینی رفتارهای خود بپردازید.

در اغلب مواقع نظاره کردن ارواح به هنگام خواب نشان دهنده آن است که زنگ خطری را در خصوص موضوعی به شما اعلام می‌کنند. از این رو با توجه به توصیه و سفارشی که خواب مذکور به شما انتقال می‌دهد، می‌توانید با رویدادها و وقایعی که در آینده با آن مواجه می‌شوید به درستی برخورد کرده و تدابیر صحیحی را اتخاذ کنید.‌ این امر مهم‌ترین عاملی است که باعث می‌شود رویاهایتان را به دست فراموشی نسپرده و با در نظر گرفتن جزئیاتش، مفهوم صحیحی از آن داشته باشید.‌

خوابی که در آن شاهد حمله ور شدن یک روح خبیث به سمت خودتان باشید، در برخی مواقع به علت ناهنجاری‌های روحی و روانی است که در وجودتان ریشه دوانده و هیچ اشراف و شناختی نسبت به آن ندارید.

زمانی که در رویا نظاره کنید با وجود هجوم یک روح به سمت شما، ولی قادر به گریز از مقابل او نبوده و با وجود تلاش‌هایتان سرعتی برای رویارویی در حرکاتتان دیده نمی‌شود، به این معنا است که در واقعیت روحیه شما بسیار افت کرده و از نظر روانی در مضیقه هستید . لذا نسبت به چشم‌انداز زندگی‌تان ناامید بوده و هراس دارید. قرار گرفتن طولانی مدت در این تلاطمات روحی باعث می‌شود نه تنها روانتان آسیب دیده، بلکه سلامت جسمتان نیز به خطر می‌افتد. لذا به یک مشاور خبره و مورد اعتماد مراجعه کنید.

تعبیر خواب ارواح بر‌ اساس موضوع آن 📋

روح خشمگین

خوابی که در آن نظاره‌گر یک روح عصبانی و خوف آور شوید، تعبیر به منزله تغییر و تحولاتی است که مد نظر داشته و در زندگیتان اعمال می‌شود. این رویدادها می‌تواند در زمینه کسب و کار و تخصصتان بوده و یا روابط و امورات خانوادگیتان را شامل شود.

روح شفاف

اگر در خواب یک روح زلال و روشن را مشاهده کنید به مفهوم آن است که برخی از عواطف و رویدادها بر ابعاد مختلف زندگیتان اثرات ماندگار و بسزایی را به جا گذاشته و شما به تاثیر و اهمیت آن آشنایی ندارید.

روح سفید

اگر در خواب روحی را به شکل و شمایل سفید مشاهده کنید، تعبیر به آن است که در آینده این نزدیک از رویدادهای مسرت بخشی مطلع می‌شوید. اصولاً دیدن روح سفید در رویا همچون بشارتی است که نوید اتفاقات دلچسب و خوشایند را در زندگی به شما می‌دهد. از این رو دوران جدیدی انتظارتان را می‌کشد که ثمرات بسیاری برایتان خواهد داشت.‌

روح سیاه

تعبیر دیدن روح سیاه رنگ در خواب مفهوم خوبی با خود ندارد. در حقیقت روح سیاه زنگ خطری است که برای هوشیاری شما نواخته می‌شود تا بدین ترتیب خودتان را جهت رویارویی و مقابله با پیشامدهای غیر منتظره آماده کنید. این اتفاقات ممکن است در هر زمینه‌ای همچون امورات مالی، کسب و کار، سلامتی جسمی و امورات زندگی را شامل شود.

البته هیچ کدام از این مفاهیم صد در صد نبوده و این امکان هست که با رفتار و کلام هوشیارانه و تدبیر صحیح و خردمندانه بسیاری از شرایط را به نفع خود تغییر دهید. در این میان توجه و مراقبت از سلامت جسم و روحتان نیز در اولویت بوده و با پرداخت صدقه می‌توانید به میزان زیادی از بار منفی این رویا بکاهید.

روح پدر

رویایی که در آن نظاره‌گر روح پدرتان باشید، به منزله حسرت و ندامتی است که نسبت به برنامه‌ای که به آن مبادرت داشته‌اید، در وجودتان نمایان شده است. رویای مذکور ممکن است نشئت گرفته از ندای وجدان و یا تاسف نسبت به راه و روشی باشد که از آن رویگردان بوده‌اید. حتی ممکن است به منزله تاخیر در انجام یک کار حیاتی بوده و یا احساس شرمساری و پشیمانی نسبت به ارتکاب رفتارهای نادرست در واقعیت بوده است.

روح ثابت

اگر در خواب روحی را نظاره کنید که ثابت و بدون حرکت در جای خود مانده بود، تعبیر به این معنا است که در دام نیرنگ و فریب انسان‌های حسود و بدخواه گرفتار شده است. ممکن است این اشخاص نسبت به طالع بلند و دستاوردهای شما احساس تاسف و حسادت کرده و سعی دارند تا با وارد کردن ضرباتی شما را به زیر بکشند.

روح مرده

خوابی که در آن ببینید روح یک شخص متوفی که هیچ شناخت و آگاهی نسبت به او ندارید در حال گفتگو و صحبت با شما بوده و در این مجال اظهار دلخوری و آزردگی از شما داشته، تعبیر بیانگر آن است که موانع و مسائلی در دوره‌های پیشین زندگی‌تان با آن درگیر بوده‌اید، تاثیر نامطلوبی بر شرایط و چگونگی شما داشته است. این امر ممکن است برگرفته از فشار و معذوریت‌هایی باشد که در دوران کودکی شما را در مضیقه گذاشته و یا با سر زدن رفتاری از شما تاثیر بدی از آن گرفته‌اید.

چنانچه در خواب ببینید روح شخص درگذشته به جانب شما آمده و قصد گریز از او را دارید، نشان دهنده هول و هراس‌هایی در افکار و زندگی‌تان است که به جای حل و فصل کردن شان، آنها را نادیده می‌گیرید.

اگر در خواب مشاهده کنید با آمدن روح به جانب شما هیچ عکس العملی نداشته و قصد فرار از مقابل او را ندارید، حتی گاهی خودتان مشتاقانه به سمت او حرکت می‌کنید به این معنا است که در وجود و افکارتان کاملاً مصمم هستید تا با شهامت و جسارت بر اضطراب و دلهره‌های زندگی‌تان فائق آمده و در این مسیر از مواجهه با هیچ شرایطی نگران نیستید.

روح ناشناس

زمانی که در خواب روح شخص متوفی را ببینید که برای شما ناشناس بود، تعبیر بیانگر آن است که شما تصور می‌کنید برخی افراد در پیرامونتان مترصد آن هستند که آسیب‌هایی را به ابعاد مختلف زندگیتان وارد کرده و ضررهایی را ایجاد کنند. ممکن است آنها رقبایی در عرصه تخصص و حرفه شما بوده و یا احتمالاً در حیطه امور عاطفی و رمانتیک با شما رقابت می‌کنند. در این شرایط شما کاملاً خودتان را باخته‌ و امید کمی برای موفقیتتان دارید.

ارواح خبیث

نظاره کردن ارواح شیطانی در خواب چنین مفهومی دارد با وجودی که در ایام پیشین از برخی چالش‌ها عبور کرده و آن را حل و فصل نموده‌اید، ولی همچنان موجبات رنجش و غصه شما را فراهم می‌کند. در برخی اوقات به شکل ناخودآگاه چنین احساساتی در ذهن نیمه هوشیارتان بروز می‌کند، به طوری که حتی علت آن را به درستی نمی‌دانید. رویای مذکور بیانگر آن است که لازم است در درجه اول خودتان را در خصوص انجام هر قصوراتی در گذشته مورد بخشش قرار داده تا بدین ترتیب سنگینی تبعات و عواقب آن از دوش شما برداشته شود. لذا می‌توانید با ذهنی باز و پر انرژی به سمت رشد و پیشرفت گام بردارید.

ارواح خبیث یا شیطانی که شما را خفه می‌کند:

اگر در خواب ببینید که توسط یک روح شیطانی در حال خفه شدن هستید، تعبیر این خواب انعکاسی از سعی و کوشش شما در جهت خلاص شدن از القائات ناخوشایند شخصی در پیرامون تان است که زندگیتان را تحت تاثیر قرار داده است.

همچنین این رویا بیانگر آن است که شما تصمیم گرفته‌اید تا یک پاکسازی عمیق در ابعاد مختلف زندگی‌تان انجام داده و از این طریق موقعیت تان را به نحو مطلوبی بهبود بخشیده و پس از آن شیوه و روش مناسبی برای زندگی‌تان اتخاذ کنید.

برخی از معبرین معتقدند بار منفی این رویا در سطح گسترده‌ای نمودار می‌شود. رویای مذکور به نوعی اشاره به دورانی از زندگی شما دارد که مجدداً متجلی شده تا شما را در کام ناخوشایندش فرو برد. پیشنهاد می‌شود به نحو صحیح و یا با راهنمایی و مشاور افراد خبره و مورد اعتماد آن را در اندیشه و افکارتان حل و فصل کرده و به آن پایان دهید. چرا که نادیده گرفتن چنین احساساتی هیچ کمکی در برطرف کردن آن نمی کند.

دیدن روح خبیث مشابه شخصی از آشنایان که درگذشته است:

هنگامی که در خواب متوجه شوید روح خبیثی که مقابلتان قرار دارد شباهت بسیاری به شخصی از نزدیکان و یا بستگانتان داشته که در گذشته دار فانی را وداع کرده است، تعبیر احتمالاً به منزله عذاب وجدانی است که در اثر انجام یک کار اشتباه در خصوص شخص مذکور به شما دست داده است.

ملاقات با یک روح خبیث و شیطانی:

چنانچه در رویا خودتان را در حال دیدار و رویارویی با یک روح شیطانی ببینید، نشان دهنده آن است که در آینده‌ای نزدیک از جانب شخصی مورد حمایت و یاری قرار می‌گیرید که در ذهن تان نمی کنید.

تسخیر شدن در خواب توسط حضور یک روح خبیث:

خواب که در آن ببینید کاملاً رام و مسخر یک روح شیطانی هستید، تعبیر به آن است که عواطف و احساسات ناخوشایندی همچون حسد، کینه ورزی، چشم و هم چشمی در ذهن نیمه هوشیار شما به قدری بروز کرده که همه رفتار و افکارتان را تحت تاثیر قرار داده است.

یک روح شیطانی که دیگران را تسخیر می‌کند:

چنانچه در خواب شاهد مطیع و مسخر شدن سایر انسان‌ها به دست یک روح پلید و خبیث باشید، به این معنا است که ذهن و افکار شما بسیار مغشوش و نابسامان است. این امر ممکن است در اثر از دست دادن شخصی ارزشمند و تاثیرگذار در زندگی‌تان بوده که فقدان او موجب بی قراری و افسردگی‌ شما شده است.

تعقیب کردن یک روح شیطانی یا روح خبیث:

اگر در خواب نظاره کنید که خودتان در پی یک روح شیطانی حرکت کرده و به دنبال او بودید تا از پیرامون شما فاصله بگیرد، تعبیر نشان دهنده اختلاف و کدورت‌هایی است که در واقعیت میان اهل منزل و ساکنان آن دیده می‌شود. به طوری که موجب نابسامانی در امورات زندگی‌تان گردیده است.

در صورتی که به هنگام رویا موفق شوید رعب و هراسی در دل روح شیطانی انداخته و او را مجبور به ترک خودتان کنید، بسیار خوش یمن بوده و به مفهوم آن است که مسائل زندگی‌تان در آینده‌ای نزدیک ختم به خیر می‌شود. بدین ترتیب تسکین یافته و به آسایش می‌رسید.

خلاص شدن از شر یک روح خبیث و شیطانی در خانه:

اگر در رویا نظاره کنید روح خبیث در داخل منزل شما حضور داشته و به دنبال یافتن راهی هستید تا او را مجبور به فرار کنید، احتمالاً به این معنا است که در واقعیت به قدری در تنگنا قرار گرفته و راه فراری برای خود نمی‌یابید که احساسات حاصل از این شرایط به شکل زیادی در وجودتان به جریان درآمده است. حتی ممکن است با کوچک‌ترین رفتاری از طرف دیگران به شدت خشمگین شده و ناراحتی خود را بر روی افراد پیرامونتان خالی کنید.

حضور در خانه همراه با ارواح شیطانی:

هنگامی که در خواب مشاهده کنید در مکانی حضور دارید که ارواح خبیث به تعداد زیاد در آنجا دیده می‌شود، به نظر می‌رسد در ایام آتی بروز برخی از رخدادهای غیر مترقبه در زندگی شما و یا اطرافیانتان موجب حیرت و تعجب‌تان خواهد شد. در حقیقت این خواب همچون توصیه‌ای است که شما را به دقت و احتیاط مضاعف در همه ابعاد زندگی‌تان هدایت کرده تا بتوانید شرایط را تغییر دهید.

خارج کردن یک روح خبیث از بدن:

زمانی که در رویا شاهد بیرون آمدن یک روح شیطانی از بدنتان بودید، اشاره به چالش‌ها و موانعی دارد که در زندگی با آن دست به گریبان بوده و ختم بخیر می‌شود.

عدم ترس از روح خبیث:

خوابی که در آن ببینید هیچ رعب و هراسی نسبت به حضور یک روح شیطانی ندارید، مفهوم خوبی با خود داشته و به منزله آن است که به زودی در واقعیت رویدادهای دلپذیری برایتان نمودار می‌شود.

تعقیب توسط روح خبیث

هنگامی که در خواب متوجه می‌شوید به هرجا که قدم می‌گذارید، روحی در پی شما روان شده و به دنبالتان می‌آید، به منزله آن است که نسبت به شخصی که به تازگی از میانتان رخت بربسته و در زمره عزیزانتان بود، بسیار احساس دلتنگی و فراغ می‌کنید. به قدری وجودتان با آن شخص گره خورده بود که با رفتنش خودتان را به باد فراموشی سپرده‌اید. بدانید که سیر طبیعی زندگی همین است، لذا این جریان برای تک تک انسان‌های کره زمین به وقوع می‌پیوندند. ولی لازم است تا زین پس در نبود آنها به زندگی پرداخته و روال آن را از سر بگیرید.

تبدیل شدن به روح

خوابی که در آن ببینید به یک روح تبدیل شده‌اید از آن جهت که احتمالاً قادر به دیدن خودتان نباشید متداول نیست. لذا این تبدیل شدن تنها به صورت یک حس و استنباطی است که شما از خودتان دارید.‌ این رویا بیانگر تمایل و رغبتی است که در شما بوده تا از خود واقعی رها شده و به عالم ماورا راه پیدا کنید. تصور می‌کنید که لازم است از این سبک زندگی رها شده و سبک و سیاق تازه‌ای را در پیش بگیرید.

هر شخصی در زندگی ممکن است با چنین تفکرات و تمایلاتی مواجه شود.‌ برای آنکه مسیر درست را برای خود پیدا کنید، خودتان را مخاطب قرار داده و سوال کنید آیا در زندگی کنونی احساس رضایت و خوشنودی می‌کنید؟ در صورتی که جواب خیر بود، پس با در نظر گرفتن اولویت‌ها و تمایلاتی که دارید به تدریج گام‌هایی در جهت حصول خواسته‌هایتان در زندگی بردارید.

لمس کردن روح

از آنجا که ارواح دارای بعدی فراماده بوده، لذا امکان دیدن و لمس کردن آن با حواس مادی مقدور نیست. از این رو دیدن رویایی که در آن بتوانید به یک روح دست بزنید، برگرفته از عزم و خواسته شما جهت برکناری و حذف کردن احساسات و تمایلات نامطلوب و آسیب زننده در واقعیت است. در واقع شما از بروز این موانع و مسائل در اموراتتان دچار ترس و اضطراب شده و به نحوه حل و فصل و مدیریت آن آگاه نیستید.

در این شرایط مناسب است تا جهت رفع و رجوع موانع و تسلط بر اوضاع عزمتان را جزم کرده و با اتکا به مهارت‌هایتان سعی در رفع و رجوع موانع کنید. چرا که در صورت هر گونه اهمال و سهل انگاری در آینده دچار عذاب وجدان می‌شوید.‌

به عبارت دیگر هنگامی که در خواب پس از دیدن روح اقدام به لمس آن نمایید، تعبیر بیانگر آن است که در واقعیت بیم و تشویش‌ها بر وجودتان مسولی شده و در پی یافتن راهی هستید تا بر آن غلبه کنید. چنانچه در رویا پس از دست زدن به روح متوحش و هراسناک شدید به طوری که شوک عمیقی همچون برق گرفتگی به شما دست داد، تعبیر به آن است که از نظر فکری در حال حاضر مهیای پذیرش تغییر و تحولات و فائق آمدن بر اضطراب و نگرانی را در درونتان نیستید. چنانچه ببینید پس از لمس روح او از نظرتان محو شد و شما تسلی یافتید، بیانگر آن است که در برابر اضطراب و هراس‌های عمیق زندگی‌تان پیروز شده و بر آنها غلبه کرده‌اید.

کشتن روح

رویایی که در آن بنگرید در پی فراهم کردن ساز و کاری هستید تا با استفاده از آن باعث نابودی روح شوید، تعبیر به این معنا است که در واقعیت در خصوص برخی از موضوعات با اعضای خانواده به مشکل خورده و مشاجراتی میانتان رخ می‌دهد. البته این اختلافات به زمان های پیشین باز می‌گردد.

حرکت کردن روح

اگر روحی را ببینید که در حال جابجایی بود، بیانگر وجود اشخاصی است که نسبت به نقاط قوت زندگی شما احساس خوبی نداشته و در برابر نیکبختی و دستاوردهایتان دچار غبطه و حسد می‌شوند.

ترسیدن از روح

زمانی که در خواب ببینید با دیدن روح ترس زیادی شما را فرا گرفت، به طوری که حتی متوحشانه از خواب برخاستید، تعبیر واضحی با خود ندارد. این احتمال هست که در پیرامون تان، بروز برخی اتفاقات نابه هنگام خاطر شما را مکدر کرده و یا رویدادهایی در ارتباط با زندگی شخصی و خانوادگی شما نمایان شود.‌ لذا پیشنهاد می‌شود در اتخاذ تصمیم‌هایتان جوانب احتیاط را به طور کامل رعایت کرده و رفتار و گفتار سنجیده در برابر دیگران داشته باشید.

آشنایان به شکل روح

خوابی که در آن مشاهده کنید شخصی از نزدیکان و اعضای خانواده به شکل روح ظاهر شد، احتمال می‌رود شخص مذکور در واقعیت افکار ناخوشایندی در خصوص شما در سر داشته باشد.‌ ممکن است در فکر کسب امتیازاتی از سوی شما بوده و یا با وارد کردن ضرر و زیانی به منافعتان، احوالتان را دگرگون کند. این خواب را می‌توان همچون زنگ خطری تصور کرد که نسبت به اشخاص پیرامونتان هوشیار بوده و در رفتارهای آنها دقیق شوید.

هنگامی که در خواب روح شخصی از بستگان و آشنایانتان را ببینید که هم اکنون در قید حیات به سر می‌برد، به منزله پیامی است که از افکار و برنامه‌های او در خواب شما منعکس می‌شود. گمان می‌شود او نظر مساعدی نسبت به شما نداشته و یا با انجام برخی رفتارها آسیبی به منافع شما وارد کند. لذا نسبت به او هوشیار باشید.

همچنین مفهوم دیگری که برای رویای مذکور بیان شده به منزله بغض و عداوتی است که از رفتار ناخوشایندی که او در حق شما انجام داده در ذهن تان باقی مانده است. گویا به دلایلی او موجب خدشه‌دار شدن عواطف و احساسات شما شده و این امر اسباب رنجش شما را پدید آورده است.

زمانی که در رویا روح شخصی از آشنایان در مقابلتان حاضر شد که ممکن است از میان اقوام و یا دوستانتان باشد، تعبیر به آن است که در گذشته با شخصی از پیرامونتان دچار مسائل و اختلافاتی شدید که هنوز افکارتان را به خود درگیر کرده است. لذا با بسته شدن اندیشه‌هایتان مجالی برای رشد و شکوفایی نمی‌یابید.

روح اعضای خانواده در گذشته:

زمانی که در خواب نظاره کنید شخصی از نزدیکان و یا بستگان که در گذشته دار فانی را وداع گفته در قالب روح نمایان شد، تعبیر نشان دهنده آن است که قبلاً رفتار صحیح و مناسبی با او نداشته و یا جملات ناپسندی به او بیان کرده‌اید. گویا در این جریان خودتان را مقصر دانسته و مجالی جهت ترمیم و بهبود این شرایط در اختیار ندارید.

روح در دور دست

چنانچه در رویا نظاره کنید یک روح در مسافت دوری از شما قرار دارد، به مفهوم آن است که برخی از اطرافیان و دوستانی که با آنها معاشرت می‌کنید، آنگونه که در ظاهر شفیق و دلسوز به نظر می‌رسند، در باطن با شما همیار نیستند. البته تا حدودی خودتان متوجه این رفتارهای متظاهر شده‌اید، از این رو درصدد آن هستید که حضورشان را در زندگی خود کمرنگ کنید.‌

توصیه می‌شود در این شرایط همه جزئیات و کلیات مربوط به زندگی‌تان را در مقابل دیگران افشا نکرده و تا حد ممکن نسبت به برنامه‌ها و اموراتتان پرده پوشی کنید. بدانید که قادر نیستید تا افکار سایر اشخاص را به سمت مساعدت با خودتان تغییر دهید. لذا بیهوده در این زمینه دچار اضطراب نشده و بر فعالیت‌های خودتان تمرکز کنید.

غیب شدن روح

زمانی که در رویا نظاره کنید روحی در برابرتان قرار داشته و پس از آنکه اقدام به لمس آن کردید، به یکباره مفقود شد، تعبیر بیانگر آن است که در حال حاضر عواطف و گرایشاتی که در گذشته به آن توجهی نداشته و فرصتی برای بروزشان ندادید، به تدریج جلوه‌گر شده و در حال کنکاش و ارزیابی آنها هستید.

ارتباط با روح

اگر در خواب ببینید که روحی در برابرتان قرار داشته و با زبان اشاره قصد دارد تا مفاهیمی را به شما القا کند، به این معنا است که احتمالاً در برخی از جنبه‌های زندگی برنامه‌ها طبق روال پیش نرفته و برخی موانع در این مسیر مقابلتان قد علم کند. ولی شما قادر هستید با پشتکار و همت مضاعف بر آنها غلبه کرده و به مقاصد خود دست یابید.

خلاص شدن از دست روح

چنانچه در خواب مشاهده کنید در پی یافتن راهی هستید تا از شر یک روح خلاص شوید، تعبیر این رویا احتمالاً اشاره به مشاجرات و اختلافاتی دارد که در زیر سقف منزل و با سایر اعضای خانواده رخ می‌دهد. هرچند که علت اصلی این ناسازگاری‌ها ریشه در گذشته داشته و جهت حل و فصل آن لازم است تا عمیقاً بررسی گردد.

جا به جا کردن اشیا توسط روح

خوابی که در آن ببینید اسباب منزل توسط یک روح از مکان اولیه به نقطه‌ای دیگر منتقل می‌شوند، به این معنا است که برخی از خطاها و قصوراتی که در گذشته از شما بروز کرده، عواقب بلند مدتی بر اموراتتان به جا گذاشته است.

دوستی با یک روح

اگر در خواب ببینید ارتباط و الفتی میان شما و یک روح برقرار شد، تعبیر به آن است که به زودی اقبال مساعد و طالع بلند به زندگیتان رخ می نمایاند. در پی این امر در هر فعالیت و پروژه‌ای که فعالیت کنید پیروزی با شما بوده و به موفقیت می‌رسید. در واقع بدانید که روند زندگی شما سیر صعودی پیدا کرده و برنامه‌هایتان به طرز چشمگیری پرثمر خواهد بود.

خوابی که در آن ببینید با دیدن روح هیچ رعب و وحشتی در افکار شما پدیدار نشد، به طوری که باب گفتگو را با او گشوده و حتی از دل نگرانی و ناملایمات زندگی صحبت کنید، تعبیر نشان دهنده آن است که در واقعیت شخصیتی گوشه‌گیر و منزوی هستید و لازم است تا هم صحبت و مونسی به زندگیتان وارد شود. اگرچه در فضای مجازی به ظاهر افراد زیادی با شما همراه بوده و یا با تعداد زیادی از همکاران در برنامه‌های مختلف مشارکت داشته و اوقاتتان را سپری ‌کنید، ولی این قبیل ارتباطات دوستان واقعی را برای شما فراهم نمی‌کند و لازم است تا اشخاصی بدون واسطه تنها به عنوان دوست در کنار شما حضور داشته و هم قدم شود.

چنانچه در رویا ببینید در مکانی حضور داشته و در آنجا در پی یافتن روح هستید، به منزله آن است که شما انسانی دلیر و با جسارت بوده که کاملاً بر واهمه و وحشتتان فائق آمده و کنترلشان را به دست می‌گیرید. قابلیت و توانمندی حل و فصل مسائل و چالش‌ها در زندگی در وجودتان نهادینه بوده و موجب موفقیت در زندگی تان می‌شود.

زمانی که در خواب متوجه شوید به روحی علاقه داشته باب رفاقت و دوستی را با او پیش می‌گیری تعبیر به آن است که روح شخص مورد نظر از شما راضی و خشنود بوده و یا حتی ممکن است دلخور و ناخرسند باشد. در صورتی که ببینید او احوال مساعدی داشته و برخورد گرم و صمیمانه‌ای با شما نمود، بدانید که اعمال مطلوبی که قبلاً از شما سر زده موجب نشاط و خوشحالی او گردیده، ولی زمانی که او را غم زده و غصه‌دار ببینید مفهومی خلاف آنچه ذکر شد دارد.

دیدن چندین روح

هنگامی که در خواب چندین روح را در مقابل خود نظاره کنید، تعبیر بیانگر آن است که برخی از حوادث و اتفاقاتی که در گذشته برایتان رخ داده در ذهن و فکرتان جلوه‌گر می‌شود. ممکن است به دلایلی در گوشه امنتان به آرامش رسیده‌اید، لذا تمایلی به ریسک نداشته و به رشد و ترقی نمی‌رسید.

زمانی که در خواب تعدادی از روح‌ها را گرد هم نظاره کنید، به مفهوم آن است که به شرایطی که هم اکنون در آن زندگی می‌کنید بسیار عادت کرده و این عادت به علاقه منجر شده است. به طوری که حتی حاضر به تغییر آن به سمت پیشرفت نیستید.

روح در فاصله دور

هنگامی که روح را در رویا از فاصله بعیدی نظاره کنید، اشاره به حیله و نیرنگ و یا بی وفایی و بدعهدی از طرف برخی از اشخاص می‌دهد. در این هنگام با شرایط پیچیده‌ای مواجه می‌شوید.‌ گاهاً دیدن چنین خوابی خبر از وضعیت یا رویدادهایی می‌دهد که با منطق سازگار نیست.

خارج شدن روح از بدن

چنانچه در خواب ببینید دار فانی را وداع گفته و شاهد جدا شدن روح از کالبدتان هستید، تعبیر نشان دهنده عذاب وجدان و احساس سنگینی است که با انجام رفتاری نادرست در مقابل شخص خاصی در وجودتان شکل گرفته و موجبات رنجش او را فراهم کرده‌اند.

احساس خوب پیش روح ها

اگر در خواب ببینید با قرار گرفتن در کنار یک روح احساس مطلوب و دلچسبی به شما دست می‌دهد، بیانگر آن است که در آینده‌ای نزدیک رویدادهای مثبت و پرثمری برایتان رخ می‌دهد. این رویدادها ممکن است در حیطه کسب و کار و تخصصی که در آن فعالیت می‌کنید بوده و یا اینکه امورات زندگی شخصی شما را شامل شود. ولی آنچه مسلم است در هر کدام از ابعاد زندگی شرایط نویدبخش و آینده سازی را برایتان به همراه دارد.

پیشنهاد می‌شود به مجالست و همنشینی با دوستان و بستگان خود بپردازید. چرا که ممکن است هر کدام از آنها سبب خیری جهت وقوع این اتفاقات مثبت در زندگی شما شوند. حتی می‌توانید با همیاری و مساعدت آنها گام‌های مثبت و سازنده‌ای را در جهت دستیابی به اهدافتان برداشته و روزگار پرباری را برای خود رقم بزنید.

در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
👻 تعبیر خواب روح و ارواح از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف 👻 تعبیر خواب روح و ارواح از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف 👻 تعبیر خواب روح و ارواح از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف 👻 تعبیر خواب روح و ارواح از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف
تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه تعبیرخواب

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


معما / زیر 10 ثانیه نسبت فامیلی ما رو حدس بزنید !!