فیلم/نتایج شمارش آرای اصفهان و قزوین و سنندج اعلام شد


فیلم/نتایج شمارش آرای اصفهان و قزوین و سنندج اعلام شد

سخنگوی ستاد انتخابات نتایج شمارش آرای ۵ حوزۀ انتخابیه بجنورد، اصفهان، دزفول، سنندج و قزوین را اعلام کرد.


روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید
منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته

جشن خردادگان یا خرداد روز چیست؟