این معمارو خیلیا نمیتونن حل کنن : میتونی بدون اینکه دستت رو بلند کنی / این شکل رو بکشی ؟!


این معمارو خیلیا نمیتونن حل کنن : میتونی بدون اینکه دستت رو بلند کنی / این شکل رو بکشی ؟!

این معمای هوش رو تا حالا کسی نتونسته درست حدس بزنه .

میتونی دایره مورد نظر را بدون بلند کردن دستت از روی کاغذ بکشی ؟

.

.

.

این معمارو خیلیا نمیتونن حل کنن : میتونی بدون اینکه دستت رو بلند کنی / این شکل رو بکشی ؟!

توجه داشته باشید نقطه وسط دایره را هم باید قرار دهید .

.

.

.

.

.

این معمارو خیلیا نمیتونن حل کنن : میتونی بدون اینکه دستت رو بلند کنی / این شکل رو بکشی ؟!

حالا بیا جوای این معما رو ببین 👇🏻👇🏻👇🏻

.

.

.

.

.

.

پاسخ 👇🏻👇🏻👇🏻 پاسخروی کلید واژه مرتبط کلیک کنید
منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته

زیر 10 ثانیه جواب بده / نسبت این خانم با شما چیه ؟!