عکس/ سخنرانی رئیسی در اجتماع باشکوه اهالی سمنان


سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور امروز پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ در اجتماع باشکوه مردم استان سمنان حاضر شد و به سخنرانی پرداخت.

عکس/ سخنرانی رئیسی در اجتماع باشکوه اهالی سمنان
عکس/ سخنرانی رئیسی در اجتماع باشکوه اهالی سمنان
عکس/ سخنرانی رئیسی در اجتماع باشکوه اهالی سمنان
عکس/ سخنرانی رئیسی در اجتماع باشکوه اهالی سمنان
عکس/ سخنرانی رئیسی در اجتماع باشکوه اهالی سمنان
عکس/ سخنرانی رئیسی در اجتماع باشکوه اهالی سمنان
عکس/ سخنرانی رئیسی در اجتماع باشکوه اهالی سمنان
عکس/ سخنرانی رئیسی در اجتماع باشکوه اهالی سمنان
عکس/ سخنرانی رئیسی در اجتماع باشکوه اهالی سمنان

منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته

عکس/ دیدار مهم و تاریخی روسای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان