عکس/ استقبال باشکوه مردم سمنان از رئیسی


مردم استان سمنان از سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور استقبال باشکوهی بعمل آوردند.

عکس/ استقبال باشکوه مردم سمنان از رئیسی
عکس/ استقبال باشکوه مردم سمنان از رئیسی
عکس/ استقبال باشکوه مردم سمنان از رئیسی
عکس/ استقبال باشکوه مردم سمنان از رئیسی
عکس/ استقبال باشکوه مردم سمنان از رئیسی
عکس/ استقبال باشکوه مردم سمنان از رئیسی
عکس/ استقبال باشکوه مردم سمنان از رئیسی
عکس/ استقبال باشکوه مردم سمنان از رئیسی
عکس/ استقبال باشکوه مردم سمنان از رئیسی
عکس/ استقبال باشکوه مردم سمنان از رئیسی
عکس/ استقبال باشکوه مردم سمنان از رئیسی
عکس/ استقبال باشکوه مردم سمنان از رئیسی
عکس/ استقبال باشکوه مردم سمنان از رئیسی
عکس/ استقبال باشکوه مردم سمنان از رئیسی

منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته

تصاویر باورنکردنی از دوقلوهایی با سه پا و چهار دست