ضرب المثل و اصطلاحات معروف عربی با ترجمه فارسی


ضرب المثل های زبان عربی ضرب المثل و جملات مشهور و عامیانه عربی درباره خدا، تلاش و کوشش، ازدواج و موضوعات مختلف با ترجمه فارسی القرد فی عین أمه غزال ترجمه فارسی: میمون در چشم مادرش چون آهو (زیبا) است معادل فارسی : سوسک به بچه اش میگوید قربان دست و پای بلوریت ****** ضرب […] The post ضرب المثل و اصطلاحات معروف عربی با ترجمه فارسی appeared...

ضرب المثل و اصطلاحات معروف عربی با ترجمه فارسیضرب المثل های عربی

ضرب المثل های زبان عربی

ضرب المثل و جملات مشهور و عامیانه عربی درباره خدا، تلاش و کوشش، ازدواج و موضوعات مختلف با ترجمه فارسی

القرد فی عین أمه غزال
ترجمه فارسی: میمون در چشم مادرش چون آهو (زیبا) است
معادل فارسی : سوسک به بچه اش میگوید قربان دست و پای بلوریت

******

ضرب المثل عربی درباره خدا

Trust in God, but tie your camel

به خداوند اعتماد کن اما شتر خودت را ببند!

******

ضرب المثل عربی درباره تلاش

Who works achieves and who sows reaps

کسی که کار می کند به دست می آورد و کسی که می کارد درو می کند.

******

Seek to get

بطلبید (جستجو کنید) تا به دست آورید.

معادل فارسی: خواستن توانستن است.

******

ضرب المثل عربی درباره ازدواج

Marriage is like a besieged castle; those who are on the outside wish to get in; and those who are on the inside wish to get out

ازدواج مثل قلعه تحت محاصره است، کسانی که بیرون هستند آرزو می کنند وارد آن شوند و کسانی که داخل هستند آرزوی می کنند که از آن خارج شوند.

******

Wherever you go, the sky is the same color

هرجا بروی آسمان همین رنگ است.

******

too much modesty brings shame

تواضع بیش از حد شرمندگی به همراه دارد.

******

ابن الوزّ عوّام
ترجمه : جوجه غاز چون خودش شناگر است.
معادل: از فردوسی :
پسر کو ندارد نشان از پدر
تو بیگانه خوانش نخوانش پسر

******

باب النجّار مخلع
ترجمه : در نجاری به چهارچوب چفت نیست
معادل : کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد

******

Watching what you say is your best friend

مراقبت از حرف هایی که می زنی بهترین دوست تو است.

******

The greatest poorness is the lack of brains

بزرگ ترین ضعف فقدان مغز و عقل است.

*******

The carpenter’s door is loose.

درب خانه نجار شل و لق است.

******

Sunshine without rain makes a desert

آفتاب بدون بارندگی صحرا به وجود می آورد.

******

Your brother is who gives you a honest advice

برادر تو کسی است که نصیحت صادقانه به تو بدهد.

******

Went to Haj while pilgrims are coming back

در حالی که زائران از مراسم حج برمی گردند به حج رفت.

******

Throw a resourceful person into a river, and he will probably come out with a fish in his hand.

اگر یک شخص کاردان را داخل رودخانه بیندازی او احتمالا با یک ماهی در دستش بیرون خواهد آمد!

******

The wound that bleeds inwardly is the most dangerous

زخمی که از داخل خونریزی می کند خطرناک ترین زخم است.

******

The person who pours water to other is the last one to drink

کسی که برای دیگران آب می ریزد آخرین نفری است که آب می نوشد.

******

Thank who gives you and give who thanks you

از کسی که به تو چیزی می دهد تشکر کن و به کسی که از تو تشکر می کند چیزی ببخش.

******

Oh tyrant, your day will come

اوه! ظالم، روز تو هم خواهد رسید.

******

More kindhearted than a mother to her childrenپ

مهربان تر از مادر برای بچه هایش!

معادل فارسی: دایه مهربان تر از مادر

******

It may be a fire today, but tomorrow it will be only ashes

اگرچه امروز آتش است اما فردا تنها خاکستر باقی می ماند.

******

When you play, you may break your head

هنگامی که بازی می کنی ممکن است سرت بشکند.

معادل فارسی: بازی اشکنک داره سر شکستنک داره!

******

Wait ’til your ass crosses the bridge

صبر کن تا خرت از پل بگذرد.

******

The garlic said to the onion: you stink

سیر به پیاز می گوید:”بوی بدی می دهی!”

معادل فارسی: دیگ به دیگ میگه روت سیاه!

******

Those who are far from the eye are far from the heart

کسانی که دور از چشم هستند از قلب هم دور هستند.

معادل فارسی: از دل برود هر آنکه از دیده برفت.

******

Stretch your legs according to the length of your kilim

پاهای خود را به اندازه گلیم خود دراز کنید.

******

One hand can’t hold two watermelons

یک دست نمی تواند دو هندوانه را نگه دارد.

******

If you’re beautiful, whatever you do is fine

اگر زیبا باشی هرکاری که انجام می دهی خوب است!

******

The mule was asked: “Who is your father?” It responded with: “The horse is my uncle

از قاطر پرسیدند:”پدرت کیست؟” گفت:”اسب عمویم است!”

******

More generous than Hatim

سخاوتمندتر از حاتم …

******

One is not born a warrior, you become one

هیچ کس جنگجو به دنیا نمی آید بلکه جنگجو می شوید.

******

Like the needle which clothes others while remaining naked

مانند سوزنی که به دیگران لباس می پوشاند اما خودش عریان مانده است.

******

Seek education from the cradle to the grave

از گهواره تا گور به دنبال دانش باش.

معادل فارسی: زگهواره تا گور دانش بجوی

******

Never sit in the place of a man who can say to you, Rise

هرگز در جایی ننشین که کسی بتواند به تو بگوید :”بلند شو!”

******

More watchful than a dog

پاسبان تر از یک سگ

More hideous than an ogre

مخوف تر از یک غول

More cautious than a crow

محتاط تر از یک کلاغ

******

If you speak the word it shall own you, and if you don’t you shall own it

اگر حرفی بزنی آن حرف مالک تو خواهد شد و اگر آن را نگویی تو مالک آن خواهی بود.

******

Your nose is a part of you even if it was cut

بینی تو بخشی از تو است حتی اگر بریده شود.

******

My friends are like stars, pick one and it’ll guide you

دوستان من همانند ستارگان هستند، یکی را انتخاب می کنی و او تو را راهنمایی خواهد کرد.

******

الطیور على اشکالها تقع
پرندگان هم شکل با هم می پرند
معادل فارسی از نظامی : کند با جنس خود هر جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه سرگرمی

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


معما / زیر 10 ثانیه نسبت فامیلی ما رو حدس بزنید !!