موج گوناگون 0

پول نیوز گوناگون 0

فرارو سیاسی 2

همشهری گوناگون 3

فرارو سیاسی 3

ایرنا انتخابات 1

رسانیوز انتخابات 0

ایسنا سمنان 1

اقتصاد آنلاین گوناگون 2

پارسینه اجتماعی 6

شهرآرا نیوز گوناگون 0

همشهری انتخابات 1

همشهری انتخابات 1

همشهری انتخابات 0

همشهری گوناگون 0

همشهری گوناگون 0

همشهری گوناگون 0

الف انتخابات 14

همشهری گوناگون 3

نواندیش سیاسی 7

خبرآنلاین بین‌الملل 0

مهر احزاب و تشکلها 6

راهبرد معاصر انتخابات 16

ایرنا احزاب و تشکلها 0