خبرآنلاین چندرسانه ای 3

افکارنیوز گوناگون 4

افکارنیوز گوناگون 4

افکارنیوز گوناگون 5

رکنا گوناگون 3

رکنا گوناگون 5

افکارنیوز گوناگون 2

پارسینه ورزشی 3

راهبرد معاصر گوناگون 2

اقتصادنیوز اقتصادی 5

فرارو سیاسی 6

راهبرد معاصر گوناگون 2

ایران اکونومیست فرهنگی و هنری 5

افکارنیوز گوناگون 3

افکارنیوز گوناگون 4

افکارنیوز گوناگون 0

مهر فوتبال داخلی 10

افکارنیوز گوناگون 1

مهر ارز و طلا 9

راهبرد معاصر گوناگون 3

باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 1

افکارنیوز گوناگون 5

افکارنیوز گوناگون 10

مهر کشتی 4

رکنا گوناگون 7

راهبرد معاصر گوناگون 7

مشرق نیوز ورزشی 19

مشرق نیوز ورزشی 6

مهر فوتبال داخلی 15

راهبرد معاصر گوناگون 3

مهر بین‌الملل 1

الف بین‌الملل 16

مهر علمی 19

مهر بین‌الملل 9

ایران اکونومیست فناوری 13

مهر بین‌الملل 4

مهر بین‌الملل 5

افکارنیوز کشتی 3

مشرق نیوز کشتی 8

افکارنیوز گوناگون 3

شبستان دینی و مذهبی 9

شبستان دینی و مذهبی 4

باشگاه خبرنگاران علمی 10

اقتصادنیوز اقتصادی 4

راهبرد معاصر گوناگون 6

مشرق نیوز ورزشی 13

مهر بین‌الملل 1

باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 4

مهر مجلس 13

مهر بین‌الملل 22