آفتاب نیوز حوادث 4

راهبرد معاصر گوناگون 6

آفتاب نیوز سلامت 12

راهبرد معاصر گوناگون 6

مشرق نیوز چندرسانه ای 4

آفتاب نیوز سلامت 8

فرارو اجتماعی 2

آفتاب نیوز حوادث 7

رکنا گوناگون 7