قهرمان ایران، پرواز کرد


قهرمان ایران، پرواز کرد

پرسپولیس نیوز: هواپیمای حامل کاروان تیم فوتبال پرسپولیس، لحظاتی قبل به پرواز در آمد. قهرمان ایران فرودگاه امام (ره) را به مقصد دوحه ترک کرد. سرخپوشان در حالی به مصاف تیم السد خواهند رفت که پیش از این، محسن ربیع‌خواه را به دلیل آسیب دیدگی و کمال کامیابی‌نیا و محمد انصاری را به دلیل محرومیت در اختیار نخواهند داشت و حسین ماهینی نیز در پی مصاف...

قهرمان ایران، پرواز کرد@charset "utf-8";@import url(/wp-content/themes/Fars_WpParsi.ir/reset.css);@font-face@font-face@font-facebody.bodya.right.left.clear.header.header-1body.time-1.header-1.menu-top-1.menu-top-1 a.menu-top-1 li.menu-top-1 li:last-child.search.search input.search input[type="submit"].search input[type="text"].menu-asl-1.menu-asl-1 li.menu-asl-1 li a.share-1.share-1 a.rss.instagram.hot-news.hot-news>ul.nav.hot-news a.menu-asl-1 ul>li>ul.menu-asl-1 ul>li>ul>li.menu-asl-1 ul>li>ul>li:hover.menu-asl-1 a.menu-asl-1 ul>li:hover>ul.nav>span.nav-left-1.nav-right-1.body-2>.right.body-2.body-2>.left.body-2 .left .right.body-2 .left .left.asl-popnews li:nth-child(2n) .bargozide.head-bargozide.head-bargozide span.bargozide>ul.bargozide a.bargozide li.niazmandi.foother.foother-1.logo.ammar.links.ammar>span.links>span.links li.links li a.meta.meta a.services.time-text.lefts.img-single.single-text h1 a.single-text.single-text img.img-single img#cancel-comment-reply#respond#cancel-comment-reply a.avatar.nazar.nazar.auter.auter .avatar.auter>a.auter > span:nth-child(2) .auter.auter > span:nth-child(3) .auter>a.sharein.sharein>a.sms.facebook.whatsapptextarea#comment.nazar input#author,.nazar input#email.nazar input#submit.nazar input#submit:hoverspan.rotitr.single_ads img#dl-menu.archiveposttasviri.archiveposttasviri adiv.column.single-text p@font-face@import url(http://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:300,400,700);@font-face@font-face.clearfix:before,.clearfix:after.clearfix:after.main.main.column.column:nth-child(2) .column:last-child:before@media screen and (max-width:46.0625em).column:nth-child(2) }.dl-menuwrapper.dl-menuwrapper button.dl-menuwrapper button:hover,.dl-menuwrapper ul.dl-menuwrapper button:after.dl-menuwrapper ul.dl-menuwrapper li.dl-menuwrapper li a.no-touch .dl-menuwrapper li a:hover.dl-menuwrapper li.dl-back>a.dl-menuwrapper li.dl-back:after, .dl-menuwrapper li > a:not(:only-child):after .dl-menuwrapper li.dl-back:after.dl-menuwrapper li>a:after.dl-menuwrapper .dl-menu.dl-menuwrapper li .sub-menu@-webkit-keyframes MenuAnimOut1 { 0% 50% { -webkit-transform: translateZ(-250px) rotateY(30deg); } 75% { -webkit-transform: translateZ(-372.5px) rotateY(15deg); opacity: .5; } 100% { -webkit-transform: translateZ(-500px) rotateY(0deg); opacity: 0; } }@-webkit-keyframes MenuAnimOut2 { 0% 100% { -webkit-transform: translateX(-100%); opacity: 0; } }@-webkit-keyframes MenuAnimOut3 { 0% 100% { -webkit-transform: translateZ(300px); opacity: 0; } }@-webkit-keyframes MenuAnimOut4 { 0% 100% { -webkit-transform: translateZ(-300px); opacity: 0; } }@-webkit-keyframes MenuAnimOut5 { 0% 100% { -webkit-transform: translateY(40%); opacity: 0; } }@keyframes MenuAnimOut1 { 0% 50% { -webkit-transform: translateZ(-250px) rotateY(30deg); transform: translateZ(-250px) rotateY(30deg); } 75% { -webkit-transform: translateZ(-372.5px) rotateY(15deg); transform: translateZ(-372.5px) rotateY(15deg); opacity: .5; } 100% { -webkit-transform: translateZ(-500px) rotateY(0deg); transform: translateZ(-500px) rotateY(0deg); opacity: 0; } }@keyframes MenuAnimOut2 { 0% 100% { -webkit-transform: translateX(-100%); transform: translateX(-100%); opacity: 0; } }@keyframes MenuAnimOut3 { 0% 100% { -webkit-transform: translateZ(300px); transform: translateZ(300px); opacity: 0; } }@keyframes MenuAnimOut4 { 0% 100% { -webkit-transform: translateZ(-300px); transform: translateZ(-300px); opacity: 0; } }@keyframes MenuAnimOut5 { 0% 100% { -webkit-transform: translateY(40%); transform: translateY(40%); opacity: 0; } }@-webkit-keyframes MenuAnimIn1 { 0% { -webkit-transform: translateZ(-500px) rotateY(0deg); opacity: 0; } 20% { -webkit-transform: translateZ(-250px) rotateY(30deg); opacity: 0.5; } 100% { -webkit-transform: translateZ(0px) rotateY(0deg); opacity: 1; } }@-webkit-keyframes MenuAnimIn2 { 0% { -webkit-transform: translateX(-100%); opacity: 0; } 100% { -webkit-transform: translateX(0px); opacity: 1; } }@-webkit-keyframes MenuAnimIn3 { 0% { -webkit-transform: translateZ(300px); opacity: 0; } 100% { -webkit-transform: translateZ(0px); opacity: 1; } }@-webkit-keyframes MenuAnimIn4 { 0% { -webkit-transform: translateZ(-300px); opacity: 0; } 100% { -webkit-transform: translateZ(0px); opacity: 1; } }@-webkit-keyframes MenuAnimIn5 { 0% { -webkit-transform: translateY(40%); opacity: 0; } 100% { -webkit-transform: translateY(0); opacity: 1; } }@keyframes MenuAnimIn1 { 0% { -webkit-transform: translateZ(-500px) rotateY(0deg); transform: translateZ(-500px) rotateY(0deg); opacity: 0; } 20% { -webkit-transform: translateZ(-250px) rotateY(30deg); transform: translateZ(-250px) rotateY(30deg); opacity: 0.5; } 100% { -webkit-transform: translateZ(0px) rotateY(0deg); transform: translateZ(0px) rotateY(0deg); opacity: 1; } }@keyframes MenuAnimIn2 { 0% { -webkit-transform: translateX(-100%); transform: translateX(-100%); opacity: 0; } 100% { -webkit-transform: translateX(0px); transform: translateX(0px); opacity: 1; } }@keyframes MenuAnimIn3 { 0% { -webkit-transform: translateZ(300px); transform: translateZ(300px); opacity: 0; } 100% { -webkit-transform: translateZ(0px); transform: translateZ(0px); opacity: 1; } }@keyframes MenuAnimIn4 { 0% { -webkit-transform: translateZ(-300px); transform: translateZ(-300px); opacity: 0; } 100% { -webkit-transform: translateZ(0px); transform: translateZ(0px); opacity: 1; } }@keyframes MenuAnimIn5 { 0% { -webkit-transform: translateY(40%); transform: translateY(40%); opacity: 0; } 100% { -webkit-transform: translateY(0); transform: translateY(0); opacity: 1; } }@-webkit-keyframes SubMenuAnimIn1 { 0% { -webkit-transform: translateX(50%); opacity: 0; } 100% { -webkit-transform: translateX(0px); opacity: 1; } }@-webkit-keyframes SubMenuAnimIn2 { 0% { -webkit-transform: translateX(100%); opacity: 0; } 100% { -webkit-transform: translateX(0px); opacity: 1; } }@-webkit-keyframes SubMenuAnimIn3 { 0% { -webkit-transform: translateZ(-300px); opacity: 0; } 100% { -webkit-transform: translateZ(0px); opacity: 1; } }@-webkit-keyframes SubMenuAnimIn4 { 0% { -webkit-transform: translateZ(300px); opacity: 0; } 100% { -webkit-transform: translateZ(0px); opacity: 1; } }@-webkit-keyframes SubMenuAnimIn5 { 0% { -webkit-transform: translateZ(-200px); opacity: 0; } 100% { -webkit-transform: translateZ(0); opacity: 1; } }@keyframes SubMenuAnimIn1 { 0% { -webkit-transform: translateX(50%); transform: translateX(50%); opacity: 0; } 100% { -webkit-transform: translateX(0px); transform: translateX(0px); opacity: 1; } }@keyframes SubMenuAnimIn2 { 0% { -webkit-transform: translateX(100%); transform: translateX(100%); opacity: 0; } 100% { -webkit-transform: translateX(0px); transform: translateX(0px); opacity: 1; } }@keyframes SubMenuAnimIn3 { 0% { -webkit-transform: translateZ(-300px); transform: translateZ(-300px); opacity: 0; } 100% { -webkit-transform: translateZ(0px); transform: translateZ(0px); opacity: 1; } }@keyframes SubMenuAnimIn4 { 0% { -webkit-transform: translateZ(300px); transform: translateZ(300px); opacity: 0; } 100% { -webkit-transform: translateZ(0px); transform: translateZ(0px); opacity: 1; } }@keyframes SubMenuAnimIn5 { 0% { -webkit-transform: translateZ(-200px); transform: translateZ(-200px); opacity: 0; } 100% { -webkit-transform: translateZ(0); transform: translateZ(0); opacity: 1; } }@-webkit-keyframes SubMenuAnimOut1 { 0% { -webkit-transform: translateX(0%); opacity: 1; } 100% { -webkit-transform: translateX(50%); opacity: 0; } }@-webkit-keyframes SubMenuAnimOut2 { 0% { -webkit-transform: translateX(0%); opacity: 1; } 100% { -webkit-transform: translateX(100%); opacity: 0; } }@-webkit-keyframes SubMenuAnimOut3 { 0% { -webkit-transform: translateZ(0px); opacity: 1; } 100% { -webkit-transform: translateZ(-300px); opacity: 0; } }@-webkit-keyframes SubMenuAnimOut4 { 0% { -webkit-transform: translateZ(0px); opacity: 1; } 100% { -webkit-transform: translateZ(300px); opacity: 0; } }@-webkit-keyframes SubMenuAnimOut5 { 0% { -webkit-transform: translateZ(0); opacity: 1; } 100% { -webkit-transform: translateZ(-200px); opacity: 0; } }@keyframes SubMenuAnimOut1 { 0% { -webkit-transform: translateX(0%); transform: translateX(0%); opacity: 1; } 100% { -webkit-transform: translateX(50%); transform: translateX(50%); opacity: 0; } }@keyframes SubMenuAnimOut2 { 0% { -webkit-transform: translateX(0%); transform: translateX(0%); opacity: 1; } 100% { -webkit-transform: translateX(100%); transform: translateX(100%); opacity: 0; } }@keyframes SubMenuAnimOut3 { 0% { -webkit-transform: translateZ(0px); transform: translateZ(0px); opacity: 1; } 100% { -webkit-transform: translateZ(-300px); transform: translateZ(-300px); opacity: 0; } }@keyframes SubMenuAnimOut4 { 0% { -webkit-transform: translateZ(0px); transform: translateZ(0px); opacity: 1; } 100% { -webkit-transform: translateZ(300px); transform: translateZ(300px); opacity: 0; } }@keyframes SubMenuAnimOut5 { 0% { -webkit-transform: translateZ(0); transform: translateZ(0); opacity: 1; } 100% { -webkit-transform: translateZ(-200px); transform: translateZ(-200px); opacity: 0; } }.no-js .dl-menuwrapper li > a:not(:only-child) .no-js .dl-menuwrapper li > a:not(:only-child):after .demo-1 .dl-menuwrapper button.demo-1 .dl-menuwrapper button:hover,.demo-1 .dl-menuwrapper ul.header-1.body.body.body-2

Please click here if you are not redirected within a few seconds.
یکشنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۳:۴۱
 |  ۸/ مهر/ ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۰
  |   نظرات: بدون نظر
295 نفر بازدید
قهرمان ایران، پرواز کرد

پرسپولیس نیوز: هواپیمای حامل کاروان تیم فوتبال پرسپولیس، لحظاتی قبل به پرواز در آمد.

قهرمان ایران فرودگاه امام (ره) را به مقصد دوحه ترک کرد.

سرخپوشان در حالی به مصاف تیم السد خواهند رفت که پیش از این، محسن ربیع‌خواه را به دلیل آسیب دیدگی و کمال کامیابی‌نیا و محمد انصاری را به دلیل محرومیت در اختیار نخواهند داشت و حسین ماهینی نیز در پی مصاف دربی، به این جمع اضافه شد.

سرمربی سرخپوشان برای این بازی، جهت به میدان فرستادن یک تیم ۱۱ نفره ناچار از ایجاد تغییرات اجباری در ترکیب تیم و پست بازی بعضی از نفرات خواهد بود.

تبلیغات زیر خبر پاپ کل اخبار

 

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید sms whatsapp
آمار بازدید:

بازدید امروز: 78093 بازدید

بازدید دیروز: 89115 بازدید

بازدید کل : 75994039 بازدید

افراد آنلاین: 410 نفر

img.wp-smiley,img.emoji.vortex-container-like-comment,.vortex-container-dislike-comment.vortex-p-like-comment,.vortex-p-dislike-comment.vortex-p-like-comment:hover.vortex-p-like-active-comment.vortex-p-dislike-comment:hover.vortex-p-dislike-active-comment.header-1.body.body.body-2

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه فوتبال داخلی

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته

دستور معاون اول رئیس جمهور برای رسیدگی فوری به مصدومان حادثه آبادان