50 کپشن انگلیسی اینستاگرام با موضوعات مختلف


50 کپشن انگلیسی اینستاگرام با موضوعات مختلف

برخی افراد ترجیح می‌دهند برای پست‌های خود در اینستاگرام از جملات انگلیسی استفاده کنند؛ از این‌رو در این مطلب گلچینی از کپشن انگلیسی اینستاگرام را برای شما گردآوری کرده‌ایم.

ستاره | سرویس سرگرمی - با توجه به محدودیت‌ در تعداد درج کلمات در محیط اینستاگرام، لازم است تا نویسنده در نوشتن جملات پرمفهوم و در عین حال کوتاه، مهارت داشته باشد. شما می‌توانید از جملات قصار بزرگان استفاده کرده و به تدریج خلاقیت خود در نوشتن این گونه جملات را بالا ببرید. در این مطلب نیز، ما گلچینی از "کپشن انگلیسی اینستاگرام" با موضوعات متنوع را به همراه معانی آن‌ها آورده‌ایم تا بتوانید در صفحه‌ اینستاگرام خود از آن‌ها استفاده کنید.
آنچه در این مطلب آمده است:
کپشن طنز کپشن در مورد دوستی کپشن انگیزشی کپشن عاشقانه کپشن در مورد دوست صمیمی کپشن در مورد موفقیت

کپشن انگلیسی اینستاگرام بامزه

"Funny Instagram Captions"


! I don’t care what people think of me. Mosquitos find me attractive
من اهمیتی نمی‌دهم که مردم درباره من چه فکر می‌کنند. پشه‌ها مرا جذاب می‌دانند!
℘∗℘∗℘∗℘∗℘

.For me, math class is like watching a foreign movie without subtitles
برای من کلاس ریاضی مثل تماشای یک فیلم خارجی بدون زیرنویس است.

℘∗℘∗℘∗℘∗℘

.You never know what you have until you have cleaned your house
تا زمانی که خانه‌ خود را تمیز نکرده‌اید، هرگز نمی‌دانید که چه چیز‌هایی در خانه دارید.

℘∗℘∗℘∗℘∗℘

.When nothing goes right, go left
وقتی هیچ چیز درست پیش نمی‌رود، مسیرت را عوض کن.
.I followed a diet but it didn’t follow me back, so I unfollowed it
من رژیم خود را دنبال کردم، اما اون منو دنبال نکرد، بنابراین من آن را کنار گذاشتم.
℘∗℘∗℘∗℘∗℘

.Dear sleep: thanks for trying, but you can’t beat surfing the net
خواب عزیز: از تلاش شما متشکرم، اما نمی‌توانی گشت و گذار در شبکه را محروم کنی.
℘∗℘∗℘∗℘∗℘

.Things I learnt in school: Texting without looking, sleeping without getting caught and team-work on tests
چیز‌هایی که من در مدرسه آموخته‌ام این‌ها هستند: ارسال پیامک بدون نگاه کردن، خوابیدن بدون گرفتار شدن و کار تیمی در امتحان‌ها!

کپشن انگلیسی اینستاگرام در مورد دوستی

"Instagram captions for friends"


.You simply cannot do epic things with boring people
شما نمی‌توانید کار‌های بزرگ را با افراد کسل کننده، به سادگی انجام دهید.
℘∗℘∗℘∗℘∗℘

.Friendship is born at that moment when one person says to another: ‘What! You too? I. thought I was the only one
دوستی در آن لحظه‌ای متولد می‌شود که یک نفر به دیگری می‌گوید: چی! تو هم؟ فکر کردم من تنها هستم.
℘∗℘∗℘∗℘∗℘

.No friendship is an accident
هیچ دوستی‌ای تصادفی نیست.
℘∗℘∗℘∗℘∗℘

.True friendship is never serene. My best friend is the one who brings out the best in me
دوستی واقعی هرگز بی سر و صدا نیست، بهترین دوست من کسی است که بهترین‌ها را برای من به ارمغان می‌آورد.
℘∗℘∗℘∗℘∗℘

.The great thing about new friends is that they bring new energy to your soul
بزرگترین نکته در مورد دوستان جدید این است که آن‌ها انرژی جدیدی را به روح شما می‌رسانند.

کپشن انگلیسی اینستاگرام انگیزشی
"Entrepreneur and Business Instagram Captions"


.Push yourself, no one else is going to do it for you
برای هر کاری خودتان را تحت فشار قرار دهید؛ چراکه هیچ کس دیگری این کار را برای شما انجام نخواهد داد.
℘∗℘∗℘∗℘∗℘

.Do not give up because it got hard
فقط به این دلیل که سخت شد، رهایش نکن !
℘∗℘∗℘∗℘∗℘

!If it would be easy, everybody would do it
اگر آسان بود، هر کسی آن را انجام می‌داد!
℘∗℘∗℘∗℘∗℘

.Waking up early is so important, it gives you the opportunity to get ahead of everyone else
سحر خیر بودن خیلی مهم است، به شما این فرصت را می‌دهد که از دیگران پیش‌تر باشید.
.Escape the Ordinary
از بند عادت‌ها، رها شوید.
℘∗℘∗℘∗℘∗℘

Motivational Instagram Captions
!Don’t stop when you are tired. Stop when you are don
وقتی خسته شدید متوقف نشوید. وقتی کار تمام شد، متوقف شوید!
℘∗℘∗℘∗℘∗℘

!Wish for it. Hope for it. Dream for it. But by all means: DO IT
برای آن (هدف) آرزو کنید. برای آن امیدوار باشید. برای آن خواب ببینید. اما به هر حال آن را انجام دهید!
℘∗℘∗℘∗℘∗℘

.Stay positive. Attitude is everything
مثبت بمان؛ نگرش، همه چیز است.
℘∗℘∗℘∗℘∗℘

.Man cannot discover new oceans unless he has the courage to lose sight of the shore
انسان نمی‌تواند اقیانوس‌های جدید را کشف کند، مگر اینکه شجاعت چشم برداشتن از ساحل را داشته باشد.
℘∗℘∗℘∗℘∗℘

.The world is changed by your example, not your opinion
دنیا با امثال شما تغییر می‌کند، نه با نظر شما.
℘∗℘∗℘∗℘∗℘

.Never be afraid of what you are going for
هرگز از آنچه می‌خواهید نترسید.
℘∗℘∗℘∗℘∗℘

.If you are always trying to be normal, you will never know how amazing you can be
اگر همیشه سعی می‌کنید طبیعی باشید، هرگز نخواهید فهمید که چقدر شگفت انگیز هستید.
℘∗℘∗℘∗℘∗℘

.Life is short. Do stuff that matters
زندگی کوتاه است. کار‌هایی را انجام دهید که مهم هستند.
℘∗℘∗℘∗℘∗℘

.Stop worrying about the potholes in the road and enjoy the journey
نگرانی در مورد دست انداز‌های جاده را کنار بگذارید و از سفر لذت ببرید.
℘∗℘∗℘∗℘∗℘

.I feel like making dreams come true
احساس می‌کنم رویا‌ها به حقیقت می‌پیوندند.
℘∗℘∗℘∗℘∗℘

.Tomorrow will never come. Do It Now
فردا هرگز نخواهد آمد. همین حالا انجامش بده.

کپشن انگلیسی اینستاگرام عاشقانه

"Instagram captions for couples"


….Love is friendship set on fire. In a good way
عشق دوستی‌ای است که آتش گرفته است. به روشی خوب ...
℘∗℘∗℘∗℘∗℘

.Romance is the glamour which turns the dust of everyday life into a golden haze
حکایت عشق، زرق و برقی است که گرد و غبار زندگی روزمره را به مه طلایی تبدیل می‌کند.
℘∗℘∗℘∗℘∗℘

.You make me happy in a. way no one else can
تو مرا به گونه‌ای خوشحال می‌کنی که هیچ کس دیگری قادر به این کار نیست.
℘∗℘∗℘∗℘∗℘

.When you look at me, when you think of me, I am in paradise
وقتی به من نگاه می‌کنی، وقتی به من فکر می‌کنی، من در بهشت هستم.
℘∗℘∗℘∗℘∗℘

.I love you more than yesterday and less than tomorrow
دوستت دارم، بیشتر از دیروز و کمتر از فردا.
℘∗℘∗℘∗℘∗℘

.There is only one happiness in this life, to love and be loved
تنها یک خوشبختی در این زندگی وجود دارد، دوست داشتن و دوست داشته شدن.

کپشن انگلیسی اینستاگرام برای دوست صمیمی

"Best friend captions"


.In my friends, I. find my second half
در دوستانم نیمه دوم خود را پیدا می‌کنم.
℘∗℘∗℘∗℘∗℘

.True friends never apart. Maybe in distance, but never in heart
دوستان واقعی هرگز از هم جدا نیستند. شاید از راه دور باشد، اما در قلب هرگز !
℘∗℘∗℘∗℘∗℘

.Hard times will always reveal true friends
اوقات سخت همیشه دوستان واقعی را آشکار می‌کند.
℘∗℘∗℘∗℘∗℘

.Friends are the most important ingredients to the recipe of life
دوستان مهم‌ترین ترکیبات دستورالعمل زندگی هستند.
℘∗℘∗℘∗℘∗℘

.The greatest medicine is a. true friend
بزرگترین دارو دوست واقعی است.

کپشن انگلیسی اینستاگرام برای موفقیت

"Instagram Captions for Success"


.Success is a. long road
موفقیت یک جاده طولانی است.
℘∗℘∗℘∗℘∗℘

.You only fail when you stop trying
فقط هنگامی که تلاش خود را متوقف کنید، شکست می‌خورید.
℘∗℘∗℘∗℘∗℘

.Rome was not built in one day
رم در یک روز ساخته نشده است.
℘∗℘∗℘∗℘∗℘

.Decide. Commit. Succeed
تصمیم بگیرید. متعهد باشید. موفقیت را در آغوش بگیرید.
℘∗℘∗℘∗℘∗℘

.It does not matter how slowly you go as long as you do not stop
(Confucius)
تا زمانی که متوقف نشوید، مهم نیست که چقدر آهسته می‌روید. (کنفوسیوس)
℘∗℘∗℘∗℘∗℘

Risking is better than regretting
ریسک کردن بهتر از حسرت خوردن است.
℘∗℘∗℘∗℘∗℘

Be a good person. But don’t waste time trying to prove it
آدم خوبی باشید، اما وقت خود را برای اثبات آن تلف نکنید.
℘∗℘∗℘∗℘∗℘

I never lose. I win or I learn
من هرگز نمی‌بازم، یا برنده می‌شوم یا یاد می‌گیرم.
℘∗℘∗℘∗℘∗℘

Life does notget easier. You just get stronger
زندگی آسان‌تر نمی‌شود، این شما هستید که قوی‌تر می‌شوید.
℘∗℘∗℘∗℘∗℘

One day you will thank yourself for not giving up
روزی از خودتان تشکر می‌کنید که تسلیم نشدید.

سخن آخر

امیدواریم از خواندن این جملات زیبا لذت برده باشید و از آن‌ها برای کپشن‌های اینستاگرامخود استفاده کنید. اما اگر برای عکس‌های اینستاگرام خود، به دنبال کپشن فارسی نیز هستید، می‌توانید با مراجعه به مطلب "متن برای کپشن اینستاگرام"، ایده‌های خوبی دریافت کنید. همچنین شما می‌توانید نظرات و پیشنهادهای خود را در پایین همین صفحه، با تیم ستاره در میان بگذارید.
کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location