استوری غمناک خواهر رضا داوودنژاد بعد فوت برادرش


استوری غمناک خواهر رضا داوودنژاد بعد فوت برادرش

زهرا داودنژاد از روز گذشته بعد از خبر فوت برادرش، رضا داودنژاد استوری‌های تلخی در اینستاگرام خود منتشر کرد.

زهرا داودنژاد از روز گذشته بعد از خبر فوت برادرش، رضا داودنژاد استوری‌های تلخی در اینستاگرام خود منتشر کرد. برخی از این استوری‌ها در ادامه آورده شده است.

زهرا داودنژاد بازیگر 47 ساله ایرانی است که اخیرا در سریال دفتر یادداشت در کنار رضا عطاران و حسن معجونی بازی کرده است.

استوری غمناک خواهر رضا داوودنژاد بعد فوت برادرش


منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته

بیمارستان‌های رتبه عالی و برتر معرفی شدند