فیلم آواز ترکیبی صادق بوقی و جدی می فرمایید ! / سمی و بندری !


فیلم آواز ترکیبی صادق بوقی و جدی می فرمایید ! / سمی و بندری !

در این ویدیو موزیک ویدیو تازه صادق بوقی رو می بینید که با تکه کلام جدی می فرمائید شروع شده و حسابی تو فضای مجازی وایرال...

در این ویدیو موزیک ویدیو تازه صادق بوقی رو می بینید که با تکه کلام جدی می فرمائید شروع شده و حسابی تو فضای مجازی وایرال شد.


فیلم آواز ترکیبی صادق بوقی و جدی می فرمایید ! / سمی و بندری !

منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته

ببینید | شوخی بامزه کاربران فضای مجازی با اظهارنظر احمدی‌نژاد برای شرکت در انتخابات ریا...