سعدی شناسی در مراکز فرهنگی-هنری همدان


سعدی شناسی در مراکز فرهنگی-هنری همدان

به مناسبت گرامیداشت یکم اردیبهشت روز بزرگداشت سعدی ویژه برنامه‌های مختلفی در مراکز همدان در جهت معرفی این شاعر نامدار ایرانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کانون‌ پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان، به مناسبت گرامیداشت یکم اردیبهشت روز بزرگداشت سعدی ویژه برنامه‌های مختلفی در مراکز همدان در جهت معرفی این شاعر نامدار ایرانی برگزار شد.

سعدی شناسی در مراکز فرهنگی-هنری همدان

مرکز ف هنگی -هنری شهرستان اسدآباد:

این مرکز ویژه برنامه "سعدی، شاعر بنی آدم" را با دعوت از سیهلا کاظمی‌ مرام، پژوهشگر و سعدی شناس و با حضور بیش از 40 نفر از اعضا برگزار کرد.

در این برنامه ابتدا کارشناس فرهنگی استان، به طرح هما و نامگذاری ایام هفته در راستای تقویت هویت ملی- اسلامی گفت: روز شنبه روز نامداران و روز یک شنبه روز تدبر قرآنی است.

در ادامه کاظمی مرام به معرفی سعدی پرداخت و زندگینامه و آثار سعدی او را برای اعضا بیان کرد و حکایت پسر مرد فقیر و پسر مرد ثروتمند را از گلستان سعدی مرد تحلیل و بررسی قرار داد.

سعدی شناسی در مراکز فرهنگی-هنری همدان

سپس معصومه کریمی مربی ادبی کانون از اعضا خواست که با توجه به حکایتی از سعدی که می‌گوید ادب را از که آموختی از بی ادبان متن ادبی بنویسند و موضوع را به این صورت دادند که تصورکنید روزی شما و سعدی از کوچه‌ای عبور می‌کردید که همه بی ادب بودند و از اعضا خواست تصویر سازی ذهنی کنند و بنویسند.

اعضا بعد از نوشتن متن های خود را خواندند که بعضی از آنها بسیار جالب بود.

سعدی شناسی در مراکز فرهنگی-هنری همدان

مرکز فرهنگی -هنری شهرتان تویسرکان

در راستای اجرای طرح هما و روز نامداران، این هفته به مناسبت یکم اردیبهشت مصادف با روز سعدی و در آستانه ی روز خلاقیت، مرکز تویسرکان بزرگداشت استاد سخن، سعدی شیرازی را به صورت تلفیق کارگاه هنری و ادبی برگزار کرد.

ابتدا ریحانه نوری، مربی ادبی با طرح پرسش «کدامیک از شما به شیراز رفته اید؟» بچه ها را به گفتگو در مورد شهر شیراز، زیبایی‌ها و مشاهیر آن دعوت کرد. سپس شخصیت سعدی و کتاب‌های مشهور او یعنی گلستان و بوستان را به اعضا معرفی کرد.

در ادامه مربی ادبی با اشاره به حکایت دهم گلستان سعدی، برای اعضا توضیح داد که شعر «بنی آدم اعضای یکدیگرند» که از سروده های سعدی است بر سر در سازمان ملل در آمریکا نقش بسته شده و با اشاره به کودکان غزه این شعر سعدی را با اعضا در حمایت از کودکان غزه جمع خوانی کردند.

سعدی شناسی در مراکز فرهنگی-هنری همدان

سپس مربی مسئول مرکز یک آدمک را به شکل جورچین برش داده و در اختیار اعضا قرار داد تا پرچم فلسطین را روی کلاه و پیراهن آن آدمک بکشند و با کمک مربی ادبی هر مصرع شعر «بنی آدم» را روی یکی از تکه‌های این جورچین بنویسند.

در پایان بچه ها علاوه بر خوانش مصرع‌های شعر، تکه‌های جورچین آدمک را با توجه به ترتیب مصرع‌های شعر«بنی آدم» روی پانل طرح هما نصب کردند. در پایان خانم خواندابی مربی خوشنویسی مرکز تویسرکان شعر «بنی آدم اعضای یکدیگرند» را برای اعضا سرمشق گرفت و اعضا این شعر را خوشنویسی کردند.


به گزارش روابط عمومی اداره کانون‌ پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان، به مناسبت گرامیداشت یکم اردیبهشت روز بزرگداشت سعدی ویژه برنامه‌های مختلفی در مراکز همدان در جهت معرفی این شاعر نامدار ایرانی برگزار شد.

سعدی شناسی در مراکز فرهنگی-هنری همدان

مرکز ف هنگی -هنری شهرستان اسدآباد:

این مرکز ویژه برنامه "سعدی، شاعر بنی آدم" را با دعوت از سیهلا کاظمی‌ مرام، پژوهشگر و سعدی شناس و با حضور بیش از 40 نفر از اعضا برگزار کرد.

در این برنامه ابتدا کارشناس فرهنگی استان، به طرح هما و نامگذاری ایام هفته در راستای تقویت هویت ملی- اسلامی گفت: روز شنبه روز نامداران و روز یک شنبه روز تدبر قرآنی است.

در ادامه کاظمی مرام به معرفی سعدی پرداخت و زندگینامه و آثار سعدی او را برای اعضا بیان کرد و حکایت پسر مرد فقیر و پسر مرد ثروتمند را از گلستان سعدی مرد تحلیل و بررسی قرار داد.

سعدی شناسی در مراکز فرهنگی-هنری همدان

سپس معصومه کریمی مربی ادبی کانون از اعضا خواست که با توجه به حکایتی از سعدی که می‌گوید ادب را از که آموختی از بی ادبان متن ادبی بنویسند و موضوع را به این صورت دادند که تصورکنید روزی شما و سعدی از کوچه‌ای عبور می‌کردید که همه بی ادب بودند و از اعضا خواست تصویر سازی ذهنی کنند و بنویسند.

اعضا بعد از نوشتن متن های خود را خواندند که بعضی از آنها بسیار جالب بود.

سعدی شناسی در مراکز فرهنگی-هنری همدان

مرکز فرهنگی -هنری شهرتان تویسرکان

در راستای اجرای طرح هما و روز نامداران، این هفته به مناسبت یکم اردیبهشت مصادف با روز سعدی و در آستانه ی روز خلاقیت، مرکز تویسرکان بزرگداشت استاد سخن، سعدی شیرازی را به صورت تلفیق کارگاه هنری و ادبی برگزار کرد.

ابتدا ریحانه نوری، مربی ادبی با طرح پرسش «کدامیک از شما به شیراز رفته اید؟» بچه ها را به گفتگو در مورد شهر شیراز، زیبایی‌ها و مشاهیر آن دعوت کرد. سپس شخصیت سعدی و کتاب‌های مشهور او یعنی گلستان و بوستان را به اعضا معرفی کرد.

در ادامه مربی ادبی با اشاره به حکایت دهم گلستان سعدی، برای اعضا توضیح داد که شعر «بنی آدم اعضای یکدیگرند» که از سروده های سعدی است بر سر در سازمان ملل در آمریکا نقش بسته شده و با اشاره به کودکان غزه این شعر سعدی را با اعضا در حمایت از کودکان غزه جمع خوانی کردند.

سعدی شناسی در مراکز فرهنگی-هنری همدان

سپس مربی مسئول مرکز یک آدمک را به شکل جورچین برش داده و در اختیار اعضا قرار داد تا پرچم فلسطین را روی کلاه و پیراهن آن آدمک بکشند و با کمک مربی ادبی هر مصرع شعر «بنی آدم» را روی یکی از تکه‌های این جورچین بنویسند.

در پایان بچه ها علاوه بر خوانش مصرع‌های شعر، تکه‌های جورچین آدمک را با توجه به ترتیب مصرع‌های شعر«بنی آدم» روی پانل طرح هما نصب کردند. در پایان خانم خواندابی مربی خوشنویسی مرکز تویسرکان شعر «بنی آدم اعضای یکدیگرند» را برای اعضا سرمشق گرفت و اعضا این شعر را خوشنویسی کردند.بیشترین بازدید یک ساعت گذشته

دور دوم پویش ملی خوانش کتاب «در مسیر دانایی»