اقتصادنیوز کره شمالی 8

مشرق نیوز چندرسانه ای 4

تجارت نیوز اقتصادی 4

اقتصادنیوز گوناگون 6

فرارو کره شمالی 5

رکنا گوناگون 8

اقتصادنیوز گوناگون 5

افکارنیوز گوناگون 5

رادیو اسپوتنیک کره شمالی 11

افکارنیوز گوناگون 4

رکنا گوناگون 1

خبرآنلاین علمی 6

تجارت نیوز کره شمالی 9

راهبرد معاصر کره شمالی 7

فرارو کره شمالی 10

اقتصادنیوز کره شمالی 12

افکارنیوز گوناگون 9

رادیو اسپوتنیک کره شمالی 8

افکارنیوز گوناگون 15

افکارنیوز فوتبال داخلی 5

خبرآنلاین علمی 12

اقتصادنیوز روسیه 14

ایتنا فناوری 8

راهبرد معاصر کره شمالی 14

راهبرد معاصر گوناگون 3