نمونه سوال ریاضی اول دبستان


  نمونه سوال ریاضی اول دبستان : دانش آموزان پایه اول ابتدایی بیشتر نیاز به آموزش تصویری، آموزش با استفاده از الگوها، اشکال و …دارند. حتما باید از آموزش های که باعث افزایش مهارت دست ورزی آنها می شود هم استفاده کرد. برای آموزش اعداد بهتر...

نمونه سوال ریاضی اول دبستان : دانش آموزان پایه اول ابتدایی بیشتر نیاز به آموزش تصویری، آموزش با استفاده از الگوها، اشکال و …دارند.

حتما باید از آموزش های که باعث افزایش مهارت دست ورزی آنها می شود هم استفاده کرد.

برای آموزش اعداد بهتر است روش تدریس زیر را بکار بگیرید:

از دانش آموزان بخواهید اشیاء محیط اطراف را بشمارند و تعداد آنها را بگویند.

به عنوان نمونه تعداد قاب عکس های روی دیوار یا گچ های موجود در پای تخته و هر اشیاء هم شکل دیگر کلاس را بشمارند.

با این روش هم با مفهوم شمارش اعداد آشنا می شوند و هم با مفهوم شکل های هم شکل.

یا حتی می توانید برای شمارش اعداد تا 5 از ابزارهایی نظیر میله یا چینه استفاده کنید.

نمونه سوالات امتحان ریاضی اول ابتدایی مدارس مختلف را برای شما عزیزان قرار داده ایم

دانش‌آموزان در کنار خودارزیابی می‌توانند با نحوه سوالات امتحانی آشناشوند.

سوالات زیر را حل کنید

نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی

اموزش مربع های شگفت انگیز ( سودوکو ها ) :

برای اموزش مربع های شگفت انگیز ( سودوکو ها ) به دانش آموزان کلاس اول باید نکات زیر را مورد توجه قرار دهید:

مربع های شگفت انگیز از مصداق های حل مسئله هستند که از ابتدای کتاب تا انتهای کتاب به کرات آمده است.اگر از همین ابتدای سال به خوبی آموزش داده شود دانش آموزان با مشکلی مواجه نخواهند شد وسودوکو های عددی مشکل را نیز به راحتی حل می نمایند

– درابتدا باید مفهوم ردیف وستون رابه دانش آموزان آموزش دهید طوری که دانش آموزان کاملاً قادر به درک این مفاهیم باشند.

– بر روی تخته سیاه جدولی به شکل زیر رسم نمایید وبا رنگ کردن ردیف ها وشمارش ردیف های جدول این مفهوم را برای دانش آموزان جا بیندازید.

– در صورت داشتن کمد یا کتابخانه ی کلاسی به ردیف های آن اشاره کنید

– به ردیف های جدول حروف الفبای وبرنامه ی کلاسی اشاره کنید.

2- جدول روی تخته راپاک کنید ودوباره جدولی رسم کنید .این بار خطوط را عمودی بکشید وبا رنگ کردن ستون ها وشمارش آن ها مفهوم ستون را آموزش دهید.

– از چند نفر دانش آموزکلاس بخواهید درجلوی کلاس بر روی موزاییک های کلاس به شکل ردیفی بایستند.

– مجدداً از آنها بخواهید به شکل ستونی بایستند.

– از آنها بپرسید در صف کلاس به شکل ردیفی می ایستند یا ستونی ؟

3- در مرحله ی بعد مطمئن شوید دانش آموزان قادر به نگهداری ذهنی رنگها در ذهن خود هستند.

سودوکو ها

– برای این منظورسه قطعه گچ به رنگ های مختلف را به دانش آموز نشان دهید. از اوبخواهید رنگ هارا به خاطر بسپارد.سپس دست ها را در پشت خود برده یکی از گچ ها را بردارید . ازدانش آموز بپرسیدد کدام رنگ نیست ؟ می توانید از مهره های رنگی چرتکه یا چینه های رنگی استفاده کنید.

4- جدولی دارای سه ردیف وسه ستون روی تخته ی کلاس رسم نمایید.سه تا گچ به رنگ های متفاوت به دانش آموزان نشان دهید و.رنگ آنها را بپرسید..با اشاره به ردیف اول بپرسید این ردیف چند خانه دارد؟ پس از دریافت پاسخ سه خانه ، بگویید می خواهیم این سه خانه را با این سه رنگ گچ که داریم ، رنگ کنیم ،هر خانه را یک رنگ.

– بگویید حالا می خواهیم ردیف دوم را نیز به همین شکل رنگ کنیم .در هر خانه طوری رنگ را باید انتخاب کنیم که بارنگ بالایی آن مثل هم نباشد.ردیف سوم را نیز به همین شکل توضیح داده وکامل می کنیم.

– حالا به ستون ها اشاره می کنیم ومی گوییم بچه ها ببینید هیچ کدام از رنگ ها در ستون ها هم تکراری نیستند وهر سه رنگ هم وجود دارد.

نمونه سوالات مربع شگفت انگیز :

ریاضی اول دبستان صفحه 90

درصفحه ی 90 توجه داشته باشند که یکی از راهبردهای حل مسئله یعنی تنظیم جدول نظام دار مطرح است و دانش آموزان باید این صفحه را به صورت نظام وار انجام دهند.در خصوص آموزش این صفحه به نکات زیر دقت کنید:

– به صورت مجسم با اشیاء مختلف مثل مداد ،چینه و وسایل دیگر جمع های ترکیبی واساسی را به صورت نظام وار کار کنید

– تعداد مورد نظر اشیاء را دریک طرف نگه دارید ؛سپس یکی یکی از یک طرف کم کنید وبه طرف دیگر اضافه کنید.

– یک نمونه جمع های ترکیبی نظام وار را همزمان به صورت مجسم وروی جدول تخته سیاه بنویسید. بین دو عدد علامت جمع نیاز نیست بگذارید.

– دانش آموزان باید بفهمند که اگر یکی ازیک طرف کم می شود به طرف دیگر اضافه می شود.

– یاید نظام دار بودن معنا دار باشد .بنابراین اگر برای مثال (از روی زرنگی ) عددهای یک طرف راابتدا از صفرتا آخر نوشت وبعد طرف دیگر را از کار او جلو گیری کنید.

– در صفحه ی 87 نظام دار بودن اجباری نیست ولی آموزش نظام دار بودن را از همان صفحه مطرح کنید.

ریاضی اول دبستان صفحه 93

– در این صفحه معرفی نماد تفریق ونوشتن عبارت جبری تفریق مورد نظر است.قبلاًمفهوم تفریق با ابزار های متفاوت مثل انگشت ،چینه وچوب خط کار شده بود.

– دانش آموزدر این صفحه دو نمایش متفاوت یکی با انگشت ودیگری با اعداد را انجام می دهد

– دانش آموز فقط دست چپ رابالا ببرد وبه تعداد انگشتان دست راست از آن کم کند (تعداد انگشتان دست راست را که کم می کنند را ازروی شکل ببینند.)

دقت داشته باشند که چون دو دست را کشیده است ؛مسئله ی انتقال پیش نیاید .این صفحه ممکن است که شُبهه ایجاد کند بنابراین نیاز به تأمل بیشتری دارد.

– انگشتان دستتان را نشان بدهد وبه دانش آموزان بگوید به تعداد انگشتانی که من نشان می دهم شما از انگشتان خود کم کنید.

ریاضی اول دبستان صفحه 108

– دانش آموز عدد هر دسته را بدون جدول وبا نمایش چوب خط بیان می کند ومی نویسد.

– چوب خط ابزاری است که دانش آموز اعداد دورقمی خارج از جدول را راحت تر با آن می شناسد.

– درپایین صفحه محور اعداد معرفی می شود.

– آوردن محور اعدادبه خاطر این است که دانش آموز عدد رابا مفهوم طول بشناسد.

– روی محور خطوط مربوط به مضارب 5 بزرگتر کشیده شده است که دانش آموز نگاه و دید مربوط به 5 را داشته باشد.

ریاضی اول دبستان صفحه 110

– در این صفحه جمع دوعدد باکمک انگشتان مطرح است.

– برای مثال درجمع = 6 + 7 دانش آموز ابتدا عدد 7راکه 2و5 است با 2 تا انگشت و5 تا که بر روی شانه (ذهن مجرد) قرار دارد ،باید نشان دهد.( آموزگارمی تواند به طور مجسم یک چینه ی 5 تایی را روی شانه ی خود بگذارد و2تا چینه را به طرف شانه ی خود ببرد وعملاً7 را به این شکل نشان دهد.) همین طوربه دانش آموزبگویید وقتی 2 انگشت خود را به طرف شانه می بریم ،یعنی 2تا و5 تا . برای عدد 6 نیز به همین شکل ، یعنی 1 انگشت به طرف شانه می بریم . دانش آموزان باید بداند که 5 تا نیز بر روی شانه قرار دارد.

– دانش آموز با اشاره به شانه هایش باید بگوید « 5 تا با 5 تا می شود 10 تا » ،« 2 و1 هم می شود 3 تا که روی هم می شوند 13 تا »

– در این جمع ها تأکید روی مبنای 5 است که دانش آموز باید آن رادر ذهن خودنگه دارد.

– دانش آموز در انتقال باقی مانده های 5 یعنی 2 و1.آزاد است که انتقال بدهد یا ندهد.

– به دست آوردن حاصل جمع به این شکل :1-قدرت ذهنی دانش آموز را بالا می برد.2-تفکر عددی را در دانش آموز پرورش می دهد.3-نگه داشت عدد ها در ذهن وقدرت حافظه را بالا می برد.4-باعث سرعت محاسبه در دانش آموز می شود.

ریاضی اول دبستان صفحه 114

دانش آموز باید بدون شمارش اعداد با نگاه کردن به دسته های 5 تایی حاصل جمع را پیدا کند.

– دانش آموز باید در نظر داشته باشد که دو دسته ی 5تایی یک دسته ی ده تایی است.به عبارت دیگر جمع 5 و5 که می شود 10 را با باقیمانده های آن جمع نماید.

– در قسمت پایین با توجه به اعداد باید شکل چینه ها رارنگ کرده ، سپس با نگاه کردن به چینه ها حاصل را بنویسد

– بنابراین دراین صفحه دوحالت اتفاق افتاده است. یک باردانش آموز با شکل حرکت می کند .بار دیگربا عدد به شکل بر می گردد وپاسخ را می یابد.

نمونه سوال ریاضی اول ابتدایی

به این مطلب امتیاز دهید


روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید

بيشترين بازديد امروز در گروه آموزش و پرورش


کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
آیا لیزر موهای زائد سرطان زا است؟