تعبیر خواب امضا کردن، مهر کردن یا امضا گرفتن


تعبیر خواب امضا کردن، مهر کردن یا امضا گرفتن

مُهر کردن یا مُهر گرفتن، امضا کردن یا امضا گرفتن؛ به طور حتم همه ی ما می دانیم موفقیت نهایی و نتیجه هر کاری که تایید شود و مورد قبول واقع شود یا مهر می شود یا امضا که سمبلی از موافقت و موفقیت است. حال آیا خواب دیدن امضا یا مهر کردن نیز در دنیای حقیقی همین تعبیر را دارد یا متفاوت است؟ برای دانستن تعبیر خواب مهر کردن یا امضا گرفتن در برگ دیگری از...

مُهر کردن یا مُهر گرفتن، امضا کردن یا امضا گرفتن؛ به طور حتم همه ی ما می دانیم موفقیت نهایی و نتیجه هر کاری که تایید شود و مورد قبول واقع شود یا مهر می شود یا امضا که سمبلی از موافقت و موفقیت است.

حال آیا خواب دیدن امضا یا مهر کردن نیز در دنیای حقیقی همین تعبیر را دارد یا متفاوت است؟ برای دانستن تعبیر خواب مهر کردن یا امضا گرفتن در برگ دیگری از تعبیر خواب وبسایت نازوب با ما همراه باشید.

امضا زدن بخاطر اثبات بی گناهی به نشانه ی، وژدان پاک و یا اعمال خوب است.

تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا

بیان می‌کند که امضا کردن در خواب سمبلی از موافقت است یا به تعبیری دیگر آنچه اراده شما استوار است.

اگر خواب ببینید سندی را امضاء می کنید ، علامت آن است که علی رغم تلاشهای
شرورانه دشمنان ، اطرافیان به شما اعتماد خواهند کرد . ۳ـ گم کردن سند در خواب ، علامت آن
است که … ‎

در خواب‌، امضاء و دست‌ خط شخص‌ دیگری‌ را بگیرید، یعنی‌ سود ومنفعتی‌ سریع‌ به شما می رسد.

به روایت امام جعفر صادق دیدن قلم به خواب بر پنج وجه است. اول: امر حق تعالی. دوم: فرشته سوم: موفقیت چهارم: کسب مقام، پنجم موافقت در امور کاری یا هر نیتی که دارید.

نامه محمدبن سیرین گوید: اگر به خواب بیندکه نامه سر به مهر داشت، دلیل است سخنی پوشیده بشنود. اگر نامه را گشاده بیند، دلیل که سخنی فاش شنود.

ابراهیم کرمانی گوید: ‎

مهر گرفتن یا مهر زدن در خواب یـعـنـی جاه و بزرگی به دست می‌آوری.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی فرمانروا و حاکم یا شخص بزرگی به تو مهر داده است، یـعـنـی Financial and economic affairs امور مالی و اقتصادی خودش را به وسیله تو اداره می‌کند.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی «پادشاهی» به تو مهر داده و گفته است که با آن در خزانه به مهر زدن بپرداز، یـعـنـی جاه و بزرگی به دست می‌آوری، حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند:

اگر ببینی کسی به تو مهرداده تا با آن مهر کنی، یـعـنـی به بعضی چیزهایی که لیاقت آن را داری می‌رسی یعنی اگر لایق پادشاهی باشی پادشاه می‌شوی، یا اگر ثروتمند هستی به اندازه ارزش و قیمت مهر، مال و دارائی بدست می‌آوری.

مهر کردن

تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی بر گِل، مهر کرده‌ای، تعبیرش آسایش و راحتی می‌باشد.
اگر ببینی «پادشاه» به تو مهر داده است، یـعـنـی خواسته و حاجت تو برآورده می‌شود.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب نقش و اثر مهر را ببینی، یـعـنـی از صاحب مهر به تو خیر و نیکی می‌رسد.
امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای مهر عبارتند از:

1- پیشرفت و ترقی در کار خودت 2- قوت دین 3- ریاست 4- حقیقت 5- سود و منفعت 6- نعمت و بهره‌مندی 7- کامیابی.

و در آخر امضای خدا پای تمام آرزوهاتون.


برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید

بيشترين بازديد امروز در گروه تعبیرخواب


کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
پزشک متجاوز به جسد دختران بازداشت شد!