کم کم زمستان به پایان می رسد و روزهای سرد جای خود را به بهار زیبا و با طراوت می دهد اما این دلیل نمی شود که از یادگیری مدلهای زیبای بافت با دو میل صرف نظر کنید. بافتی با اسم عجیب ناف لیلی، یک بافت بسیار زیبا برای ژاکتهای زنانه و مانتو است. بافتی بسیار راحت که نتیجه ای بسیا عالی دارد و چون بافت تکرار شونده است، برای افرادی که کار از روی الگو برایشان سخت است، بسیار مناسب است.

بافتهای مورد نیاز:

بافت از زیر و از رو ژوته

روش بافت :

۱) به تعدادی که می خواهید دانه سر بگیرید و رج اول را مانند کشباف ۳ تا زیر ، ۲ تا رو ببافید.

۲) رج برگشت را به همان شکلی که می بینید ببافید یعنی ۲ تا زیر و ۳ تا رو

۳) در رج رفت، ۳ دانه ای را که از زیر بافته اید در نظر بگیرید. با میل سمت راست، دانه سوم را بگیرید و بکشید و از سر میل سمت چپ داخل کرده و روی دو دانه ی دیگر بیاندازید.

موقع انتقال دانه سوم، انگشت خود را روی دو دانه اول قرار دهید که از میل خارج نشوند.

برای دیدن عکسها در سایز بزرگتر روی آنها کلیک کنید.

در شکل زیر می بینید که دانه سوم را کشیده و روی دو دانه دیگر قرار داده ایم.

و میل سمت راست را آزاد می کنیم.

۴) از دو دانه ی زیر که باقیمانده، دانه اول را ببافید و سپس یک ژوته بیندازید.

و بعد دانه دوم را از زیر ببافید.

حالا شما دوباره ۳ دانه از زیر دارید.

۵) دو دانه از رو ببافید و مجددا به ۳ دانه از زیر که رسیدید، مراحل ۳ و ۴ را تکرار کنید.

اگر کمی دانه ها را شل ببافید به طوری که به راحتی روی میل حرکت کنند، انتقال را به راحتی می توانید انجام دهید.

۶) تا آخر رج را به همین ترتیب ببافید و سپس در رج برگشت دانه ها را همانطور که میبینید ببافید.

۷) دوباره یک رج رفت و یک رج برگشت، دانه ها را به همان ترتیبی که هستند ببافید.

۸) در رج رفت دوباره مدل بیندازید (تکرار رج ۳ تا ۷).

مدل زیبای ناف لیلی را در زیر می بینید.

موفق و شاد باشید:)