وزیر دفاع  روز گذشته به اعضای فراکسیون ایثارگران وعده پیگیری قانون کسر خدمت ایثارگران را دادند

وزیر دفاع روز گذشته به اعضای فراکسیون ایثارگران وعده پیگیری قانون کسر خدمت ایثارگران را دادند

تکلیف قانون کسر خدمت فرزندان ایثارگران: خبرگزاری خانه‌ملت : سخنگوی فراکسیون ایثارگران مجلس از پیگیری فراکسیون ایثارگران درباره موضوع قانون کسر خدمت سربازی فرزندان ایثارگرخبرداد. علی…

170
بررسی بخش‌های مختلف وب‌سایت و نرم‌افزار دیوار

بررسی بخش‌های مختلف وب‌سایت و نرم‌افزار دیوار

سایت یا به عبارتی نرم فزار دیوار یکی یکی از محبوب ترین نرم افزارهای پایگاه خرید و فروش بی‌واسطه‌ است که کاربران زیادی را به خود جلب کرده است و روزانه از آن استفاده می کنند.در این نرم افزار شما می توانید علاوه بر خرید اجناس موردنیاز خود اجناسی را که دیگر احتیاج ندارید آگهی کنید و به فروش برسانید

177
پیگیری اجرای قانون کسرخدمت سربازی فرزندان ایثارگر

پیگیری اجرای قانون کسرخدمت سربازی فرزندان ایثارگر

خبرگزاری خانه‌ملت: سخنگوی فراکسیون ایثارگران مجلس با اشاره به پیگیری اجرای قانون کسرخدمت سربازی فرزندان ایثارگر، گفت: نحوه اجرای قانون بستگی به دایره شمول این افراد بعد از بررسی های کارشناسی دارد.

113