متن دیکته شب کلاس دوم ابتدایی برای همه درس ها


متن دیکته شب کلاس دوم ابتدایی برای همه درس ها

دیکته از درس اول کلاس دوم ابتدایی :   صدای پرندگان از اطراف به گوش می رسید. دانش آموزان ، آرام و با نظم و ترتیب وارد کلاس می شدند. آموزگار از هر یک می خواست تا یک قطعه کاغذ رنگی از داخل پاکت بردارند . آموزگار از دانش آموزان تشکّرکرد. بهتر است به سراغ … نوشته متن دیکته شب کلاس دوم ابتدایی برای همه درس ها اولین بار در پورتال جامع ایران بانو پدیدار...

دیکته از درس اول کلاس دوم ابتدایی :

صدای پرندگان از اطراف به گوش می رسید.
دانش آموزان ، آرام و با نظم و ترتیب وارد کلاس می شدند.
آموزگار از هر یک می خواست تا یک قطعه کاغذ رنگی از داخل پاکت بردارند .
آموزگار از دانش آموزان تشکّرکرد.

بهتر است به سراغ کتاب ها و مجله های مخصوص خودمان برویم .
کتاب خوب مانند دوست خوب است که می تواند به ما خیلی کمک کند.
کتاب خوب را هم مانند دوست ، پس از همفکری و مشورت با بزرگتر ها انتخاب کنیم

دیکته ترکیبی از درس اول و دوم کلاس دوم ابتدایی :

مردم محله ی ما بسیار خوش حال بودند. –
کار بنّایی مسجّد تازه تمام شده بود. –
مردم می خواستند برای اولین بار نماز به جماعت در این مسجد بخوانند. –
مسجد چراغانی شده بودحوض حیاط پر از آب بود. –

مهدی با پدر و مادرش گلدان های پرگلی را که آورده بودند ، کنار حوض قرار دادند. –
بعد از نماز ، امام جماعت از همه کسانی که در ساختن مسجد کمک و همکاری کرده بودند، تشکّر کرد. –
من با دقّت به صحبت های پیش نماز گوش دادم. –
مسجد محلّه ی ما کلاس های آموزش قرآن ، نقّاشی ، رایانه و عکّاسی دارد.

کتاب خوب مانند دوست خوب است که می تواند به ما خیلی کمک کند.
کتاب خوب را هم مانند دوست ، پس از همفکری و مشورت با بزرگتر ها انتخاب کنیم

دیکته ترکیبی از درس 1 و 2 و 3 کلاس دوم ابتدایی :

موزگار از هر یک می خواست تا یک قطعه کاغذ رنگی از داخل پاکت بردارند .
آموزگار از دانش آموزان تشکّرکرد.

مهدی با پدر و مادرش گلدان های پرگلی را که آورده بودند ، کنار حوض قرار دادند. –
بعد از نماز ، امام جماعت از همه کسانی که در ساختن مسجد کمک و همکاری کرده بودند، تشکّر کرد.

خرس کوچولو بارها شنیده بود که میکروب ها موجودات خطرناکی هستند. –
اگر می خواهی با میکروب ها بجنگی ، باید اوّل دست ها یت را خوب بشویی. –
خرس کوچولو که از حرف های بچّه فیل هم چیزی نفهمیده بود ، ناراحت و بی حوصله به راه افتاد . –
بالای درخت یک کندوی عسل بود. عسل ها را با همان دست های کثیفش خورد.

– حالا خیلی خسته ام ، فردا می آیم و با میکروب ها می جنگم .
– خرس کوچولو بیمار شد و دیگر نتوانست به جنگ میکروب ها برود.
– تو باید بدانی که میکروب ها در دست های کثیف زندگی می کنند.

املای ترکیبی از درس 3 و 4 کلاس دوم ابتدایی :

خرس کوچولو بیمار شد و دیگر نتوانست به جنگ میکروب ها برود.
– تو باید بدانی که میکروب ها در دست های کثیف زندگی می کنند.
– برای جنگیدن با میکروب ها بهتر است همیشه خود را پاکیزه نگه داری و دست هایت را قبل از غذا خوردن بشویی.
– باید استراحت کنی تا دوباره سالم و شاداب بشوی.

بچّه خرگوش ها منتظر معلّم بودند.
– بچه خرگوش ها در سکوت ، منتظر پرسش بعدی بودند.
– خطرهایی برای ما پیش می آمد ، مثلاً صدای روباه ها و شغال ها را نمی شنیدیم .
– از خیلی چیزها هم لذّت نمی بردیم مثل صدای پرنده ها و سرود خواندن بچه ها .
– داشتن گوش های سالم خیلی مهم است.

املای ترکیبی از درس مدرسه خرگوش ها و چوپان درست کار کلاس دوم ابتدایی :

داشتن گوش های سالم خیلی مهم است.
– باید از گوش های خود خوب مواظبت کنیم و همیشه آن ها را تمیز نگه داریم.

چوپان هر روز شیر گوسفندان را می دوشید و به خانه ی صاحب گوسفند ها می برد.
– چوپان هر بار صاحب گوسفندها را نصیحت می کرد.
– باران شدیدی شروع به باریدن کرد و سیل بزرگی به راه افتاد.
– چوپان برای نجات خود بالای درخت رفت ، امّا سیل همه ی گوسفندان را با خود برد.

دیکته ترکیبی برای کلاس دوم ابتدایی :

ای نام تو بهترین سر آغاز بی نام تو نامه کی کنم باز

روز زیبای پاییزی بود . هوا ملایم بود. دانش آموزان آرام وبا نظم وترتیب وارد کلاس می شدند.

بعد از نماز، امام جماعت از همه ی کسانی که در ساختن مسجد کمک وهمکاری کرده بودند
تشکر کرد.

خرس کوچولو بارها شنیده بود که میکروب ها موجودات خطرناکی هستند.

پیامبر گرامی (ص) فرمودند: به مردم گفته ام تا گرسنه نشده اند چیزی نخورند.

چوپان درست کار برای نجات خود،بالای درختی رفت اما سیل همه ی گوسفندان را باخودبرد.

کوشا ونوشا خوش حال شدند و پرواز کنان لانه شان را ترک کردند

این گل ها ی شاداب و با نشاط را چه کسی پرورش داده است؟

معلّم : همان معلم دانایی که دوست ماست .

دعا ،یعنی حرف زدن با خدا.در موقع دعا با خدا سخن می گوییم واز اویاری می خواهیم.

متن املای کلاس دوم ابتدایی

روزی بود و روزگاری. کبوتر مهربانی در جنگلی زندگی می کرد. اسم او کوشا بود . کوشا غیر از با زی کردن و از این شاخه به آن شاخه پریدن، کارهای خوبی نیز انجام می داد. مثلاً سعی می کرد به دیگران محبت و مهربانی کند.

یک روز کوشا به همراه ده ها کبوتر دیگر تصمیم گرفتند پرواز کنان به حرم امام رضا(ع) بروند.

این کارچند روز طول کشید و سرانجام به حرم رسیدند. در آن جا کبوترها دسته دسته به چلچراغ های بزرگ نزدیک شدند.

کوشا در موقع اذان به طرف گلدسته ها پرواز کرد.

بوی گلاب همه جا را پرکرده بود. او میخواست از خوشحالی بال در بیاورد.

او وقتی به لانه برگشت با دقّت و حوصله سرگرم نقّاشی کردن شد تا هرگز آن جا را فراموش نکند.

متن دیکته کلاس دوم ابتدایی :

 

کتاب خوب را هم مانند دوست ، پس از همفکری و مشورت با بزرگتر ها انتخاب کنیم .

مردم می خواستند برای اولین بار نماز به جماعت در این مسجد بخوانند .

عسل ها را با همان دست های کثیفش خورد .
چوپان هر بار صاحب گوسفندها را نصیحت می کرد .

نوشا قبول کرد و لی هنوز یک سال نگذشته بود که از آموختن خسته شد .

در موقع دعا با خدا سخن می گوییم و از او یاری می خواهیم

زینب نماز خواندن درحرم امام رضا( ع) را هرگز فراموش نمی کند .

شاهنامه کتاب با ارزشی است که در آن داستان های زیادی در باره ی ایران و پهلوانان آن می خوانیم

رنگ سبز نشانه ی سرسبزی ، رنگ سفید نشانه ی صلح و دوستی و رنگ سرخ نشانه ی دفاع از میهن و آزادی آن است.

تحویل سال لحظه ای است که سال کهنه به پایان می رسدو سال نو شروع می شود .

خیلی از دوستانم روی کوه و جنگل و صحرا باریدند . بعضی از آن هاهم همراه رودها به دریا آمدند .

تو می خواهی دانشمند شوی . خوب است ولی باید مراقب باشی به چیزهای دیگر آسیب نرسانی

متن املای نوبت دوم

دانش آموزان ، آرام و با نظم و ترتیب وارد کلاس می شدند.

مهدی با پدر و مادرش گلدان های پرگلی را که آورده بودند ، کنار حوض قرار دادند.

خطرهایی برای ما پیش می آمد ، مثلاً صدای روباه ها و شغال ها را نمی شنیدیم

باران شدیدی شروع به باریدن کرد و سیل بزرگی به راه افتاد

چه خیابان های منظّمی چه رفت و آمد مرتّبی ! این نظم و ترتیب را در خیابان ها چه کسی ایجاد کرده است؟

زینب جان اذان مغرب را گفتند بهتر است به وضو خانه برویم و وضو بگیریم

برای این که بتوانی یک عکس خوب بگیری باید هنرمند باشی

آنان کشور خود را از حمله ی دشمنان حفظ می کنند.

مردم ما پیش از نوروز خانه تکانی می کنندو در جشن نیکوکاری شرکت می کنند

خورشید گرما و نور خود را روی قطره های آب پاشید.

پدر قدم زنان به تماشای طبیعت رفت ولی مادرم تشنه بود و اطراف را نگاه می کرد.

متن املای برای کلاس دوم دبستان :

خرس کوچولو کنار حوض ایستاده بود و با گنجشک و دم پنبه ای سلام و احوالپرسی کرد

پشمالو یک هویج به فیل کوچولو داد و گفت برای اینکه مریض نشوی قبلاً هویج را بشوی و بخور

چشم قرمزی اصلاً و ابداً عسل دوست ندارد و وقتی بیمار می شود فقط استراحت می کند .

این جملات من بود حالا دختر خوبم چه جملاتی را در مسایقه با شما می نویسد هرچه بیشتر بهتر و شما هم یک جایزه مثل هویج و یا …به او بدهید تا چشمش خوب ببیند

چه گندم های زرد قشنگی! این ها را چه کسی کاشته است؟

کشاورز، همان کشاورز کوشایی که دوست ماست.

چه نان گرم و خوش مزه ای! چه کسی آن را پخته است؟

نانوا، همان نانوای سحرخیزی که دوست ماست.

چه کوچه ها و خیابان های پاکیزه ای! چه کسی آن ها را تمیز و پاکیزه کرده است؟

رفتگر، همان رفتگر زحمتکش و مهربانی که دوست ماست.

چه خانه های راحت و زیبایی! این خانه ها را چه کسی ساخته است؟

بنّا، همان بنّای پرکاری که دوست ماست.

متن املای شب کلاس دوم ابتدایی

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید

بيشترين بازديد امروز در گروه رسانه کودک


کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
عضو سابق کانون پلدشت و دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه تبریز آسمانی شد