دیکته سوم ابتدایی همراه با لغات درسها


املا سوم دبستان نمونه هایی از دیکته برای کلاس سوم ابتدایی را برایتان قرار داده ایم به همراه لغات مهم هر درس با معنی که برای اینکه فرزندانتان با مفاهیم کتاب فارسی کلاس سوم آشنا بشوند بسیار مفید می باشد این دیکته ها و لغات به مرور در این بخش قرار می گیرد     … نوشته دیکته سوم ابتدایی همراه با لغات درسها اولین بار در پورتال جامع ایران بانو پدیدار شد.

املا سوم دبستان

نمونه هایی از دیکته برای کلاس سوم ابتدایی را برایتان قرار داده ایم به همراه لغات مهم هر درس با معنی که برای اینکه فرزندانتان با مفاهیم کتاب فارسی کلاس سوم آشنا بشوند بسیار مفید می باشد این دیکته ها و لغات به مرور در این بخش قرار می گیرد

دیکته سوم ابتدایی همراه با لغات درسها

دیکته درس اول کلاس سوم ابتدایی :

درس خداوند رنگین کمان و محله ما

به نام خداوند رنگین کمان / خداوند بخشنده ی مهربان
خداوند سنجاقک رنگ رنگ / خداوند پروانه های قشنگ
خدایی که آب هوا آفرید / درخت و گل و سبزه آفرید

امید همراه پدرش از خانه خارج شد . بوستان فضای سبز بسیار زیبایی داشت در انتهای آن زمین فوتبالی دیده میشد گنبد فیروزه ای و گلدسته های آن عظمتی داشت

لغت های درس اول محله ما

انتها : آخر ، پایان
بازارچه : بازار کوچک
بوستان : باغ باصفا ، جایی که گل های خوشبو در آن بسیار باشد .
ثبت نام : نوشتن اسم ، نام نویسی
نگران : دلواپس
عطمت : بزرگی ، شکوه
فیروزه ای : به رنگ آبی
قنادی : شیرینی فروشی
محله : قسمتی از یک شهر یا روستا

دیکته سوم ابتدایی همراه با لغات درسها

هم خانواده های درس اول

سه حرف اصلی “ح ب ب” : حبّ ٬ حبیب ٬ محبوب ٬ حبیبه
سه حرف اصلی “ا م ر” : امیر٬ مامور٬ امور ٬ اَمر ٬ اوامر ٬ اُمرا
سه حرف اصلی “ج ل ل” : جلیل ٬ مجلل ٬ تجلیل ٬ جلال ٬ جَلاله
سه حرف اصلی “و ح د” : وحید ٬ واحد ٬ موحد ٬ توحید ٬ وحدانیت
سه حرف اصلی “ح ق ق” : تحقیق ٬ محقق ٬ حقیقت ٬ حقّ ٬ حقوق
سه حرف اصلی “ش ر ع” : شرع ٬ مشروع ٬ شریعت ٬ شارع ٬ تَشَرُع
سه حرف اصلی “د ر س” : درس ٬ مدرسه ٬ تدریس ٬ مدرّس ٬ دروس
سه حرف اصلی “س ج د” : سجده ٬ مسجد ٬ سجود ٬ ساجد ٬ مساجد
سه حرف اصلی “ش ر ک” : شرکت ٬ شراکت ٬ شریک ٬ مشرک ٬ شِرک
سه حرف اصلی “س ک ن” : مسکن ٬ تسکین ٬ سکنی ٬ سکونت ٬ ساکن

عاشق، معشوق، عشق، عشاق و… (ریشه ی فعلی: ع ش ق)

دیکته سوم ابتدایی همراه با لغات درسها

دیکته جا خالی درس اول

دیکته سوم ابتدایی همراه با لغات درسها

دیکته سوم ابتدایی همراه با لغات درسها

دیکته درس اول با جواب درست برای والدین

۱_املای درست کلمات غلط را مقابلش بنویسید

۱)ناراحت

۲)عزمتی☆عظمتی

۳)آدت☆عادت

۴) فزای☆فضای

۵)مقازه☆مغازه

۶)غبلا☆قبلا

۷)سف نانوایی☆صف نانوایی

۸)لحظه

۹)مهله ی ما☆محله ی

۱۰)طیم☆تیم
____________
۲_جای خالی کلمات زیر را با یکی از حروف مناسب تکمیل کنید

۱۱)لحظه

۱۲) خاطرات

۱۳)بعضی

۱۴)نظر
_____________

۳_کلمات صحیح را
پیدا کنید و با آنها جمله بنویسید در جملات از من و ما استفاده نشود …

مقابل،مسابغه، شروع

مواد غزایی،

مقابل:امام حسین (ع)در مقابل با ظلم ایستادگی کرد.

شروع: شروع هر کاری با نام خداوند ،برکت و رحمت به همراه دارد.
________

موفقیت شما آرزوی من می باشد.

دیکته درس دوم ورزش فارسی سوم دبستان:

دیشب پدر بزرگم آمد به خانه ی ما

باز او مرا بغل کرد بوسید صورتم را

مادر برای او زود یک چای تازه آورد

به طرف مربی شنا که کنار استخر ایستاده بود رفتیم جلوی در نوشته ای نظرم را جلب کرد به فرزندان خود شنا بیموزید وارد شدیم کفش ها و لباس هایمان را در محل مخصوص گذاشتیم

هم خانواده های درس دوم

تابیدن، تابناک، تابش، تابان، مهتاب، تابیده،
رفتن، رفتار، رفتنی، آم د و رفت، روش، رفت، رونده، برو، روان
گویا، گوینده، گفتن، گفت
د ل انگیز، دلگیر، دل نواز، د ل درد
کتا ب فروش، کتا بدار، کتا بخانه
رابط – مربوط – ارتباط – ربط
عجله – عجول – عاجل و تعجیل
تدریس – دروس – مدرس – درس
عامل – معمول – عمال – عمل
تعلیم – عالم – معلم – معلوم
نظر – ناظر- منظور- منتظر- انتظار- منظره- نظارت
غفلت ، غافلان ، مغفول ، اغفال
ضایت ،‌مرتضی ، رضا ، مرضیه ، راضیه
مطمئن : اطمینان ،‌ مطمئنه ،طمئنینه
قصه : قصص ،‌ قصه ها
تعلیم ،‌عالم ‌،معلم ،تعلم، علم، علوم
تحقیر : حقارت ، محقّر ، حقیر
تحیّر : حیرت ، متحیّر ،‌حیرت انگیز
دوستان ، دوست ، دوستی، دوست دار
هوش : هوشیار،باهوش،هوشمند،بی هوش
تابش : تابنده – تابان –تابندگی
تصویر : تصاویر –مصور – تصور – صورت

لغت های درس زنگ ورزش با معنی

نرم نرمک : آهسته
بحث : گفتگو
حرفه ای : کسی که در کاری مهارت دارد .
پیوسته : پی درپی ، پشت سرهم
آب تنی : شست و شوی بدن در آب ، شناکردن
باستانی : بسیار قدیمی
بلور : نوعی شیشه ی شفاف که برای ساخت طرف به کار می رود .
بیشه : جنگل
پونه ی وحشی : نوعی گیاه ، سبزی خوشبو مانند نعناع

جلب نظرکردن : جلب توجه کردن
تنگ : پارچ سفالی یا شیشه ای که در آن آب یا نوشیدنی دیگر می ریزند .
جنب و جوش : تلاش
حکیم : انسان دانا و خردمند
حیرت : تعجب
سفالی : ظرف یا اشیای گلی
شبیه : مانند
صنوبر : نام درختی زیبا ، نامی برای دختران
مآمور : آن که به فرمان کسی برای انجام کاری انتخاب شود .
ماهرانه : با مهارت
مربی : کسی که چیزی را یاد می دهد .
مهارت : توانایی انجام کاری به نحو شایسته

دیکته سوم ابتدایی همراه با لغات درسها

کلمات مخالف درس دوم

گذشته =/= آینده
مفید =/= مضر، بی فایده
نزدیک=/= دور

دیکته درس سوم آسمان آبی طبیعت پاک

تمام حیوانات اطراف لانه خود را تمیز میکنندتا در محیطی سالم زندگی کنند انسان ها هم عادت دارند محیط زندگی خود را پاکیزه نگه دارند اما بعضی از مردم فقط خانه خود را تمیز نگه می دارند و هر چه آشغال و زباله دارند در کوچه و خیابان و جوی اب می ریزند

لغت های درس سوم آسمان آبی طبیعت پاک با معنی :

دیکته سوم ابتدایی همراه با لغات درسها

آلودگی : کثیفی
جوی : گذرگاه باریکی که آب از آن می گذرد .
چشمه : جایی که آب از زیر زمین بیرون می آید .
دامنه ی کوه : بخش شیب دار پایین کوه
دلپذیر : پسندیده و دل خواه
دل نشین : خوشایند و پسندیده
روان : جاری
طبیعت : بخشی از هستی
طراوت : تازگی
غرق شدن : فرو رفتن و خفگی در آب
گردش علمی : گردش دسته جمعی دانش آموزان برای یادگیری پیزهای جدید
گزارش : شرح و بیان کارهای انجام گرفته
گویا : رسا ، آشکار
لذت : حالت خوشایند و خوب
محیط : مکان اطراف شخص یا چیز
نشاط : شادی
نظافت : تمیزی
نگریست : نگاه کرد
آشغال : زباله
قله : نوک کوه یا تپه
ایزد : خداوند
هم فکری : باهم در مورد موضوعی فکرکردن

لغت های درس چهارم آواز گنجشک فارسی سوم ابتدایی

آزرده : رنجیده
آلودگی صوتی : هر صدای بدی که انسان را آزار دهد .
احوال پرسی : حال و احوال کسی را پرسیدن
اطراف : دور و بر
بی صبرانه : بدون تحمل
ترقه : نوعی بمب دست ساز کوچک
تشکچه : تشک کوچک
روزنامه دیواری : نوشته ای از مطالب گوناگون که دانش آموزان در مدرسه تهیه و بر روی دیوار آویزان می کنند .
سکوت : خاموشی
فرصت : وقت مناسب برای انجام دادن کاری
فشفشه : نوعی اسباب بازی که در آن باروت می ریزند و هنگام سوختن به هوا می رود و نور افشانی می کند .
مشورت : نظر دیگران را خواستن
منتظر : چشم به راه
منظم : مرتب و با نظم
نماینده : کسی که از طرف کسی یا گروهی کاری انجام دهد .
گوش خراش : صدای بسیار شدید و آزاردهنده
غصه : غم و اندوه
ناراضی : نا خشنود

دیکته سوم ابتدایی همراه با لغات درسها

درس پنجم بلدرچین و برزگر

دیکته سوم ابتدایی همراه با لغات درسها

لغت های درس پنجم بلدرچین و برزگر

هم معنی درس بلدرچین و برزگر

آشیانه= لانه
انتظار= صبر
برزگر= کشاورز
درو= برداشت، چیدن گیاهان مثل: گندم و برنج و…
دهقان= کشاورز
کشتزار= مزرعه، زمین زراعت شده
صحرا= بیابان
خویشان= جمع خویش، نزدیکان، بستگان

کلمات مخالف درس بلدرچین و برزگر

زندگی=/= مرگ
روز=/= شب
تیز=/= کند
درو=/= کشت، کاشتن
خراب=/= آباد
نشست=/= بلند شد

کلمات هم خانواده درس بلدرچین و برزگر

انتظار: منتظر، نظر، ناظر
خراب: تخریب، مخرب
شکیبایی: شکیب، شکیبا
خطر: خطرناک

نمونه دیکته کلاس سوم ابتدایی

آن روز ، روز خوب و قشنگی بود. همان روزی که آن همه انتظارش را

می کشیدم. قرار بود من هم عضو کتابخانه ی کانون شوم و از طرف کانون به گردش علمی بروم.

به خانه آمدم، سپس با عجله مشغول فراهم کردن وسایل اوّلیه برای گردش شدم.

مادرم گفت: «امروزه مسافرت و گردش بسیار آسان شده است.»

وقتی اتوبوس از راه رسید من و دوستانم به همراه مربّی سوار شدیم.

نسیم گفت: «فکر می کنم امروز بتوانیم خاطره ی گردشمان را بنویسیم.»

از شیشه ی اتوبوس بیرون را نگاه می کردیم. مردم در صفی طولانی منتظر ایستاده بودند تا به نوبت سوار شوند.

همه با هم سرود جشن تکلیف را خواندیم. خیلی خوش گذشت.

کوه برف گرفته ی دماوند از دور پیدا بود. چه منظره ی زیبایی!

به پارک جنگلی رسیدیم. جنگل وسیع و زیبا بود. خانواده هایی سرگرم تفریح و استراحت بودند.

نیکو کتاب گلستان سعدی را با خودش آورده بود. خانم مربّی گفت: «این کتاب ها از افتخارات علمی و ادبی ما ایرانیان است.

وقتی به منزل برمی گشتیم، خانم مربّی گفت: «خدایا تو را سپاس می گوییم که این همه نعمت به ما بخشیدی.»

دیکته درس ششم فارسی سوم ابتدایی : فداکاران

دیکته سوم ابتدایی همراه با لغات درسها

 

کلمات هم معی درس فداکاران

آغوش= بغل
اشغال= جایی را به زور گرفتن
افتخار= سربلندی
افتخار آفرین= کسی که باعث سربلندی می شود
بی ادعا= کسی که ادعایی ندارد
پایکوبی= شادی کردن
پیشروی= به جلو رفتن
آزار می داد= اذیت می کرد
تانک= خودروی بسیار بزرگ و سنگین جنگی که مسلسل وتوپ دارد وبه کمک زنجیرهای زیر آن قادر به حرکت است.
غبار آلود= هوای پر گرد و خاک
جاودانه= چیزی که تا ابد بماند
جلوگیری= پیشگیری
دلیرانه= شجاعانه
چوب دستی= عصا
رزمنده= مبارز
واقعه= اتفاق
ریزش= فروریختن
لبریز= پر
طراوت= تازگی
جنگ تحمیلی= جنگی که از طرف کشور عراق به ایران تحمیل شد و هشت سال طول کشید.
فانوس= نوعی چراغ نفت سوز
سرمشق= الگو
فداکار= ازخود گذشته
اشتیاق= شوق و علاقه
کینه= دشمنی کسی را در دل داشتن
شریف= بزرگوار
مسدود= بسته شده
حتمی= قطعی
نارنجک= نوعی بمب دستی

کلمات مخالف

آغاز=/= پایان
دشمن=/= دوست
پیشروی=/= پست روی، عقب نشینی
همیشه=/= هرگز
موفقیت=/=شکست
غروب=/= طلوع
سرد=/= گرم
بسته=/= باز
شجاع=/= ترسو

نمونه دیکته کلاس سوم دبستان

علی و مریم در فرودگاه منتظر ایستاده بودند. آنها می خواستند در تعطیلات عید با هواپیما به مشهد مقدس بروند.

هواپیما پس از چند لحظه به پرواز درآمد بچه ها از بالا مناظر زیبای طبیعت را تماشا می کردند و لذت می بردند. آنان با ذوق و شوق به صحبت های پدر گوش می کردند. پدر از آنان خواست هنگام پیاده شدن از هواپیما در حفظ و نگهداری وسایل کوشا باشند. آنان بعد از زیارت امام هشتم و دیدن گنبد طلایی امام رضا(ع) بر سر مزار شهیدان انقلاب اسلامی رفتند و از خانواده شهیدان دیدن کردند و نوروز را به آنان تبریک گفتند.

آنان برای استراحت به یک جنگل وسیع رفتند.

بچه ها با نشاط فراوان مشغول بازی شدند. صدای خنده و شادی آنها در جنگل پیچیده بود. و اصلاً به فکر خوردن ناهار نبودند. مادر گفت: بچه های عزیز، در جنگل زباله و آشغال نریزید و از آن مواظبت کنید.

علی گفت: پدر امروز روز عجیبی است. نانوایی غلغله بود. اما همه در یک صف طولانی پشت سر هم ایستاده بودند و هر کس به نوبت سهم نان خود را می گرفت و می رفت. معلوم است تعداد مسافران نوروزی در شهر مشهد زیاد است.

پدر گفت: از خدا می خواهم که به همه مسافران خوش بگذرد.

درس هفتم کار نیک :

واژه های درس ۷ ( کارنیک )

هم معنی

تصمیم= اراده، قصد
عجب= شگفتی، حیرت
دقت= تمرکز ، توجه
گودال= چاله
فرمانروا= حاکم، فرماندار
تعجب=به شگفت آمدن، حیرت
معلوم= آشکار شده
تکیه= پشت دادن به چیزی
جست و جو= تحقیق، گشتن به دنبال چیزی
اتفاق=حادثه
چاره= درمان
ناگهان= بی خبر، سرزده
گشت= جست و جو کرد
قبول= پذیرفتن، پذیرش
اذیت= رنج ، زحمت
قرض= وام ، بدهی
باصفا= باطراوت
اندر= در
ز= از
جوز= گردو
به بار آید= میوه بدهد
عاقبت= سرانجام، پایان چیزی
غصه= غم واندوه
قرض گرفتن= پول یا چیزی را از کسی گرفتن و پس از مدتی پس دادن
ارزن= دانه ی ریز وبراق خوراکی که غذای بعضی پرندگان است.
بهانه= دلیلی که درست نیست

کلمات مخالف درس کار نیک

دور=/= نزدیک
باخبر=/= بی خبر
نشناسد=/= بشناسد
پر=/= خالی
جلو=/= عقب
بادقت=/= بی دقت
نرم=/= زبر
گذشته=/= آینده
بزرگ=/= کوچک
زنده=/= مرده
قوی=/= ضعیف
ناراحت=/= خوش حال
کاشت=/= برداشت

کلمات هم خانواده درس کار نیک

فرمانروا: فرمان، فرماندار
زندگی: زنده، زندگان
مختلف: اختلاف
عجیب: عجب، تعجب، عجایب
گودال: گود
پوشاند: پوشش
بهار: بهاران، بهاره
موضوع: اوضاع، وضع

نمونه دیکته کلاس سوم ابتدایی

زهرا تنها در اتاق نشسته بود و سرگرم کشیدن نقّاشی بود، آن قدر شوق و ذوق داشت که اصلاً فکر نمی کرد نقّاشی اش تا این اندازه جالب شود.

واقعاً نقّاشی قشنگی شده بود، بالای صفحه نوشت موضوع نقّاشی: طبیعت، حالا دیگر او می توانست در نمایشگاه مدرسه شرکت کند.

پدر تازه از سر کار آمده بود و داشت نماز می خواند، نمازش که تمام شد مشغول راز و نیاز با خدا شد.

پس از خوردن شام زهرا به فردا فکر می کرد غرق در شادی و نشاط بود با همین فکرهای شیرین به خواب رفت.

صبح زود از خواب بیدار شد وضو گرفت که نماز بخواند حال عجیبی به او دست داد.

انگار همه چیز در حال لرزیدن است. خیلی ترسیده بود، می خواست از جایش بلند شود و پیش مادرش برود اما نمی توانست، ناگهان سقف شروع به ریختن کرد زهرا دیگر هیچ چیز نفهمید.

وقتی به هوش آمد توی چادر خوابیده بود، از پزشک پرسید:«پدرم کو، مادرم کجاست»

پزشک با مهربانی گفت:«دخترم، متاسّفم، آن ها نزد خدا رفتند.»

زهرا گریه اش گرفت، یاد نقّاشی اش که حالا حتماً پاره شده بود افتاد، یاد جانماز پدر، یاد مادرش، یاد نمایشگاه مدرسه، یاد … آرام آرام اشک می ریخت

نمونه دیکته کلاس سوم ابتدایی

در فصل بهار آفتاب تابیده و همه جا را روشن کرده بود. درختان سرسبز و گل های زیبا محیط را زیباتر کرده هوای دلپذیر بهاری خوب و لطیف بود وقتی با دقت به اطراف نگاه می کردیم نعمت های خداوند ما را شگفت زده می کرد. این همه زیبایی واقعاً لذّت بخش بود.

احمد و امین تصمیم گرفتند بعد از دیدن طبیعت زیبا گزارش برای کلاس بنویسند.

آن ها با مشورت هم شروع به نوشتن کردند خدایا تو را سپاس می گوییم که برای ما نعمت های فراوان آفریدی.

ما باید در حفظ جنگل و پاکیزگی کره ی زمین و محیط زیست خود کوشش کنیم و با ریختن اشغال و زباله و دود خودروها آن را آلوده نکنیم.

خداوندا، ما را یاری کن تا در راه رضای تو گام برداریم و ذوق و استعداد را پرورش دهیم و سعی کنیم سرزمین خودراآباد سازیم وبرای میهن عزیزمان مایه ی افتخار باشیم و به انسان هایی که جان خود را برای نجات دیگران فدا کرده شهید شده اند، احترام بگذاریم و سرمشق راه خود قرار دهیم.

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه آموزش

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


عکس نوشته و پوسترهای هفته عترت و قرآن/ 22 تا 29 آذر+ اشعار نو