تجارت نیوز آتش سوزی 0

اقتصاد آنلاین آتش سوزی 1

اقتصاد آنلاین قتل 0

فرارو آتش سوزی 1

آفتاب نیوز حوادث 1

آفتاب نیوز حوادث 3

آفتاب نیوز آتش سوزی 1

آفتاب نیوز قتل 1

آفتاب نیوز حوادث 2

آفتاب نیوز حوادث 2

آفتاب نیوز حوادث 0

مشرق نیوز آتش سوزی 2

ایران اکونومیست آتش سوزی 2

وقت صبح قتل 4

رکنا قتل 0

رکنا قتل 1

رکنا حوادث جاده ای 3

رکنا قتل 0

تجارت نیوز آتش سوزی 1

اقتصاد آنلاین آتش سوزی 0

سیمرغ آتش سوزی 2

سیمرغ آتش سوزی 1

سیمرغ آتش سوزی 0

فرارو آتش سوزی 2